Saavu­tet­ta­vuus

Terve­tuloa, tämä on organi­saa­tion Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto saavutettavuusseloste

Tämä saavu­tet­ta­vuus­se­loste koskee palvelua pohjois-karjala.fi ja on laadittu / päivi­tetty 15.08.2022. Palvelua koskee laki digitaa­listen palve­lujen tarjoa­mi­sesta, jossa edelly­te­tään, että julkisten verkko­pal­ve­lujen on oltava saavutettavia.

 Tämän digipal­velun saavu­tet­ta­vuuden on arvioinut maakun­ta­liiton viestintä.

Digipal­velun saavu­tet­ta­vuuden tila

Täyttää kriit­tiset saavutettavuusvaatimukset

Verkko­si­vusto ei ole vielä kaikilta osin vaati­musten mukainen

PDF-tiedostot

Saavut­ta­maton sisältö ja sen puutteet

Ennen 23.9.2019 julkaistut pdf-tiedostot eivät ole saavutettavia.

Saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­mukset jotka eivät täyty

  • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Kuvat

Saavut­ta­maton sisältö ja sen puutteet

Kaikissa kuvissa ei ole tekstivastinetta.

Saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­mukset jotka eivät täyty

  • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Huoma­sitko saavu­tet­ta­vuus­puut­teen digipal­ve­lus­samme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Sähkö­pos­tilla

[email protected]

Valvon­ta­vi­ran­omainen

Jos huomaat sivus­tolla saavu­tet­ta­vuuson­gelmia, anna ensin palau­tetta meille eli sivuston ylläpi­tä­jälle. Vastauk­sessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyyty­väinen saamaasi vastauk­seen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoi­tuksen Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­ras­toon. Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­raston sivulla kerro­taan tarkasti, miten ilmoi­tuksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvon­ta­vi­ran­omaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­rasto
Saavu­tet­ta­vuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
[email protected]
puhelin­nu­mero vaihde 0295 016 000