Maakuntakaava

Maakuntakaavaan kirjataan maankäytön suuntaviivat

Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Tarkoituksena on edistää suunnitelmallista alueidenkäyttöä Pohjois-Karjalassa. Maakuntakaava myös havainnollistaa ja välittää valtakunnallisia alueidenkäytön tavoitteita ja sovittaa niitä yhteen niin maakunnallisten kuin paikallisten tavoitteiden kanssa. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta.

Pohjois-Karjalassa on voimassa tällä hetkellä Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, maakuntakaava 2040 1. vaihe ja 3. vaihemaakuntakaavan tuulivoima-alueet sekä Heinäveden kunnan osalta Etelä-Savon kolme maakuntakaavaa. Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040 1. vaihe on hyväksytty maakuntavaltuustossa 13.6.2022 ja kuulutettu voimaan syksyn aikana valituksesta huolimatta. Parhaillaan valmistelussa on Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2. vaihe, jossa käsitellään Heinäveden kunnan maankäyttökysymyksiä omana kaavanaan.

Joensuun ruutukaava

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 sisältää kaikki keskeiset maankäytön teemat. Maakuntakaavaa on päivitetty maakuntakaava 2040 1. vaiheessa muutaman teeman osalta. Ajantasainen, mutta epävirallinen kaava-aineisto löytyy karttapalvelusta.

Heinäveden maakuntakaavatilanne

Heinäveden kunnan osalta voimassa on Etelä-Savon kolme maakuntakaavaa.

Maakuntakaavan karttapalvelu

Vahvistettujen kaavojen epäviralliseen yhdistelmäaineistoon voit tutustua karttapalvelussa.

Paikkatietoaineistot

Maakuntakaavan paikkatietoaineistojen latauspalvelu ja rajapintapalvelut löytyvät maakuntakaavat.fi -palvelusta.