Alueidenkäyttö

Alueidenkäyttö vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen

Suunnittelemme koko Pohjois-Karjalan eli 13 kunnan alueella maankäytön kokonaisuutta yli kuntarajojen. Ratkaisuilla on suuri vaikutus siihen, millaiselta maakuntamme näyttää vuosikymmenten kuluttua.

Suunnittelukokonaisuuteen kuuluvat kaupungit, maaseutu, liikenne, luonnonympäristö ja elinkeinot.

Työkalujamme ovat maakuntakaava, liikennejärjestelmäsuunnitelmat, maankäytön seuranta sekä selvitykset ja paikkatietoanalyysit.

Maakuntakaava

Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan Pohjois-Karjalan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. 

Liikenne

Liikennejärjestelmäsuunnittelu tukee maakunnan kehittämistyötä, suunnittelua ja edunvalvontaa. 

Metsät ja biotalous

Tavoitteenamme on, että fossiilista öljyä ei käytetä energiantuotannossa. Se on kova, mutta realistinen tavoite. Voimistuva biotalous ja ilmastonmuutoksen huomioiminen antavat hyvät mahdollisuudet resurssiviisaaseen toimintaan.

Ilmasto- ja energia

Ilmastokestävyys, kiertotalous ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ovat kantavia teemoja niin Pohjois-Karjalan strategiassa 2040 kuin sitä toteuttavassa maakuntaohjelmassa.

Reitistöt

Luonnossa liikkujalle Pohjois-Karjala tarjoaa parastaan. Meiltä löytyy satoja kilometrejä erilaisia reittejä. Voit lähteä vaellukselle tai tehdä rennon päiväretken, meloa, pyöräillä, hiihtää ja moottorikelkkailla.