Pöytä­kirjat ja esityslistat 

Pöytä­kirjat ja esityslistat

Täältä löydät Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton toimie­linten pöytä­kirjat ja esityslistat.

Niiden julkai­sussa on huomioitu yksityi­syyden suoja sekä tietojen mahdol­linen salas­sa­pito. Tästä syystä kokous­asioiden kaikkia liitteitä ei julkaista yleisessä tietoverkossa.

Voit selata pöytä­kir­joja ja esitys­lis­toja toimie­linten mukaan. Voit myös hakea asiakir­joja asiasa­nalla tai kokouspäivämäärällä.

Lisätie­toja