Maakuntakaava 2040

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040

Maakuntakaava on ollut voimassa 23.11.2020 alkaen ja se sai lainvoiman 8.7.2021.

Kaava kumosi kaikki voimassa olevat maakuntakaavat eli neljä vaihemaakuntakaavaa. Vain kolmannen vaihemaakuntakaavan tuulivoimaloiden alueet jätettiin edelleen voimaan. Kyseessä on siis koko Pohjois-Karjalan kattava ja kaikki keskeiset maankäytön teemat käsittävä kokonaismaakuntakaava.

Kaavassa otetaan kantaa ylimaakunnallisiin kehittämisvyöhykkeisiin, maakunnan kehittämisen kohdealueisiin, rakentamisalueiden merkintöihin, yhteysverkkoihin, kulttuuriympäristöihin, luonnonvarojen käyttöön, luonnonsuojeluun ja arvokkaisiin luontoalueisiin, erityistoimintojen alueisiin sekä rantoihin, virkistykseen ja matkailuun sekä reitistöihin.

Uusia merkintöjä ovat mm. liikenteen kehittämiskäytävät (Kuutoskäytävä ja Ysikäytävä) ja Kolin kehittämisen kohdealue. Rajanylityspaikoista esitetään kansainvälistä rajanylityspaikka Tohmajärven Niiralaan ja kansainvälisesti kehitettäväksi Lieksan Inaria. Kolin ja Vuonislahden sekä Lieksan keskustan väliselle liikenteelle osoitetaan ympärivuotinen yhteystarve.

Kulttuuriympäristöihin ja maisema-alueisiin tuli vähän muutoksia, mutta esimerkiksi Ilomantsin sotahistoriatiestä on laadittu kattava esitys selostukseen ja liiteosioon. Uusia luonnonsuojelualueita on kuusi kappaletta ja Luo1-kohteita kolme kappaletta. Saimaannorppa ja arvokkaat pienvedet huomioidaan Alu-merkintänä.

Kaavayhdistelmä

Maakuntakaava 2040 aineistosta ja 3. vaihemaakuntakaavan tuulivoima-alueista on laadittu epävirallinen kaavayhdistelmä. Yhdistelmä on tehty havainnollistamaan voimassa olevaa kaavatilannetta.

Maakuntakaavan karttapalvelu

Voit tutustua karttapalvelussa voimassa olevan kaavayhdistelmän aineistoon. Huomaathan, että teknisistä rajoitteista johtuen kartan ulkoasussa on eroja pdf-karttaan verrattuna.

Paikkatietoaineistot

Kaavayhdistelmän aineisto ladattavassa muodossa ja rajapintapalveluna löytyy maakuntakaavat.fi -palvelusta.

Valmistelussa olevat kaavat

Parhaillaan valmistelussa ovat Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040 1. vaihe, jossa tarkastellaan arvokkaita soita, turvetuotantoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä sekä 2. vaihe, jossa käsitellään Heinäveden kunnan maankäyttökysymyksiä.