Ilmasto- ja energiaohjelma

Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2030

Ilmastokestävyys, kiertotalous ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ovat kantavia teemoja niin Pohjois-Karjalan strategiassa 2040 kuin sitä toteuttavassa maakuntaohjelmassa. Ilmasto- ja energiaohjelma 2030 kuvaa askelmerkkejä kohti näitä tavoitteita.

Ohjelma linkittyy älykkään erikoistumisen ydinosaamiskokonaisuuksiin, jotka ovat metsäbiotalouden uudet ratkaisut sekä teknologiat ja materiaalit kasvun mahdollistajina.

Ohjelmaa ovat yhteistyössä valmistelleet Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus. Sen laatimista varten perustettu ohjausryhmä koostui maakunnan kuntien ja toimijoiden edustajista. Sidosryhmiä sitoutettiin laajasti ohjelman tekemiseen myös työpajatyöskentelyssä.

Visio: Pohjois-Karjala on ilmastokestävyyden edelläkävijä Suomessa vuoteen 2030 mennessä.

Ilmasto- ja energiaohjelma esittelee maakunnalle tärkeitä ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen tavoitteita. Niissä yhdistyvät elinkeinotoiminnan, hyvinvoinnin ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Ohjelma avaa uusia mahdollisuuksia elinkeinoelämälle sekä tuo yhteen maakuntaa koskevien ohjelmien ja strategioiden tavoitteita.

Ohjelma toteuttaa alueellisesti EU:n ja Suomen ilmasto- ja energiatavoitteita.