Itä- ja Pohjois-Suomi yhteistyö

Itäisen ja pohjoisen Suomen yhteistyö

Pohjois-Karjala tekee ylimaakunnallista edunvalvontaa ja yhteistyötä Itä-Suomen neuvottelukunnassa ja Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnassa. Pohjois-Karjala toimi molempien neuvottelukuntien puheenjohtajamaakuntana vuonna 2021.

Vuonna 2022  Itä-Suomen neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Pohjois-Savo ja Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnan puheenjohtajana Kainuu.

Itä-Suomen neuvottelukunta

Itä-Suomen neuvottelukunta on yhteistyöelin Itä-Suomen maakuntien yhteisten asioiden käsittelyyn.

Neuvottelukuntaan kuuluvat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien johtavat luottamushenkilöt ja maakuntajohtajat. Lisäksi alueen kansanedustajat osallistuvat kokouksiin. Itä-Suomen neuvottelukunta edistää Itä-Suomen yhteisiä asioita sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Yhteistyö painottui vuonna 2021 liikennepolitiikkaan, matkailuun (Lakeland/Saimaa) ja ajankohtaisiin edunajamisasioihin. Puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain.

Neuvottelukunta on yhteistyöelin, joka antaa yhteisiä kannanottoja ja suosituksia. Varsinaiset päätökset asioista tehdään jäsenmaakuntien maakuntahallituksissa. Neuvottelukunnan työvaliokuntana toimii maakuntajohtajien kokous.

Itä-Suomen neuvottelukunta kokoontui vuonna 2021 neljä kertaa: 29.1., 24.3., 26.-27.8. ja 8.12.

Lisäksi Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo muodostavat aluekehityslain edellyttämän ns. Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen. Maakunnat ovat tehneet keskenään sopimuksen yhteistoiminnassa päätettävistä asiosta ja siitä, miten ne valmistellaan. Sopimuksen mukaan varsinaiset päätökset tekee kunkin maakunnan maakuntahallitus tai -valtuusto. Aluekehityslakia ollaan tarkistamassa ja siihen ei sisällyttämässä säädöksiä yhteistoiminta-alueista.

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta on yhteistyöelin, jonka muodostavat Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Savo.

Yhteistyö painottui vuonna 2021 yhteisiin edunajamis- ja kehittämisasioihin, EU-ohjelmiin liittyvään vaikuttamiseen, ohjelmien valmisteluun ja toimeenpanoon sekä aluekehittämiseen. Puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain.

Neuvottelukunta tekee tiivistä yhteistyötä Itä-Suomen neuvottelukunnan ja molempien alueiden kansanedustajien kanssa. Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta järjestää vuosittain elokuun loppupuolella Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksen. Vuonna 2021 kokoontumiset olivat 24.3., 26.-27.8. ja 8.12.

Lisätietoja