Yhteistyö

Yhteistyö

Edistämme maakunnan myönteistä kehitystä tavoitteena Pohjois-Karjala, jossa on hyvä asua, elää ja tehdä työtä. Tehtävänä on vaikuttaa päätöksiin, joita tehdään valtioneuvoston, eduskunnan ja Euroopan unionin tasolla.

Tärkeintä on yhteistyö ja yhteisen tahdon muodostaminen maakunnan sisällä ja parhaimmillaan myös maakuntien välillä.

Maakunnan edunajaminen

Edistämme maakunnan myönteistä kehitystä tavoitteena Pohjois-Karjala, jossa on hyvä asua, elää ja tehdä työtä. Tehtävänä on vaikuttaa päätöksiin, joita tehdään valtioneuvoston, eduskunnan ja Euroopan unionin tasolla.

Itä- ja Pohjois-Suomi yhteistyö

Pohjois-Karjala tekee ylimaakunnallista edunvalvontaa ja yhteistyötä Itä-Suomen neuvottelukunnassa ja Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnassa.

Kansainvälinen toiminta

Olemme aktiivinen rahoittaja, neuvoja ja toimija kansainvälisessä toimintaympäristössä. Kansainvälisten hankkeiden, verkostojen ja yhteistyöalueiden merkitys kehittämisvälineenä tulee jatkossa korostumaan.

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Brysselissä valvoo Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon toimijoiden etuja. EU-toimisto parantaa maakuntaliittojen kanssa yhteistyössä tehtävän edunvalvonnan kautta Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä.

Suurpetoneuvottelukunta

Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen vuonna 1999 asettama Pohjois-Karjalan suurpetoneuvottelukunta oli maamme ensimmäinen maakunnallinen suurpetoneuvottelukunta. Neuvottelukunnan keskeisimpänä tehtävänä on ollut maakunnallisen näkemyksen valmistelu  suurpetoasioista ohjeeksi asiaa käsitteleville viranomaisille.

Itärata

Itäisen Suomen 5 maakuntaa ja 10 kaupunkia ovat järjestäytyneet edistääkseen Itäradan toteutumista. Itä-Suomen maakuntien taloudellinen kehittyminen ja niiden resurssien hyödyntäminen edellyttää, että liikenneyhteydet parannetaan vastaavalle tasolle kuin Länsi-Suomessa.