Erillisohjelmien rahoitus

Erillisohjelmien rahoista kannattaa kilpailla

Rakennerahastorahoituksen lisäksi Euroopan unioni rahoittaa kansainvälisesti toteutettavia hankkeita EU:n erillisohjelmien kautta. Tämä rahoitus jaetaan aktiivisuuden ja osaamisen perusteella ja hankkeissa on aina mukana kansainvälisiä yhteistyökumppaneita.

Erillisohjelmahankkeet ovat yleensä budjetiltaan suurempia kuin muut EU-hankkeet, mutta rahoitus myös jakautuu monelle eri toimijalle, hankkeiden kestoissa ei yleensä ole juuri eroa.

Erillisohjelmat ovat pääsääntöisesti yhden toimialan ohjelmia, mutta kaikille toimialoille ei ole omaa erillisohjelmaa. Ohjelmilla on jokaisella omat painotukset, mutta hienoisia päällekkäisyyksiä esiintyy.

Erillisohjelmat ovat koko unionin laajuisia. Rahoitusta haetaan yleensä suoraan Euroopan komissiolta ja hankkeissa pitää lähes poikkeuksetta olla mukana kumppaneita myös muista EU:n jäsen- tai hakijamaista.

Lisätietoa näistä hankkeista saa Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston sivuilta.