Hankkeet

Maakuntaliiton omat hankkeet

Osallistumme maakunnan kehittämiseen rahoittamalla eri kokoisia hankkeita. Rahoitettavat hankkeet toteuttavat mm. maakuntaohjelman ja rakennerahasto-ohjelmien tavoitteita.

Tietoja maakunnan hankkeista voi etsiä TEM:n rakennerahastojen tietopalvelusta.