3. vaihe­maa­kun­ta­kaava

Pohjois-Karjalan 3. vaihemaakuntakaava

Pohjois-Karjalan 3.vaihemaakuntakaavasta voimassa ovat ainoas­taan tuulivoima-alueet. Muutoin vaihe­maa­kun­ta­kaava kumot­tiin Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040:n tultua voimaan.

Lisätie­toja