Viran­hal­ti­ja­pää­tökset

Viran­hal­ti­ja­pää­tökset ja lausunnot

Täältä löydät Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton viran­hal­ti­ja­pää­tökset ja lausunnot viimeisen kuukauden ajalta, jonka jälkeen päätökset poistuvat yleisestä tieto­ver­kosta. Päätöksiä tekeviä viran­hal­ti­joi­tamme ovat maakun­ta­joh­taja, hallinto- ja talous­joh­taja sekä aluesuunnittelupäällikkö.

Päätösten julkai­sussa on huomioitu yksityi­syyden suoja sekä tietojen mahdol­linen salas­sa­pito. Tästä syystä päätösten kaikkia liitteitä ei julkaista yleisessä tietoverkossa.

Viran­hal­ti­ja­pää­töksiä on julkaistu kotisi­vuil­lamme 1.7.2022 alkaen. Tätä vanhempia päätöksiä voi tiedus­tella maakun­ta­liiton kirjaa­mosta ([email protected]). EURA-järjestelmässä tekemiämme viran­hal­ti­ja­pää­töksiä emme julkaise sellai­se­naan. Niistä löydät kuukausit­taisen koosteen maakun­ta­hal­li­tuksen pöytä­kir­joista kokous­asialta nimeltä ”Viran­hal­ti­ja­pää­tökset ja lausunnot.

Lisätie­toja