Rahoitus

Hankkeilla työtä ja kilpailukykyä

Hankerahoituksella rakennetaan elinvoimaista, osaavaa, yritteliästä ja hyvinvoivaa Pohjois-Karjalaa.

Käytössämme on kolme päärahoitusmuotoa. Voimme myöntää hankkeille Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta. Lisäksi voimme myöntää rahoitusta kansallisesta määrärahasta (alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen – AKKE-rahoitus) sekä Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastosta.

Tavoitteenamme on ohjata EU- ja kansallista rahoitusta siten, että niiden kautta saadaan vaikuttavuutta maakunnan kehittämiseen. Kehitämme hankkeiden vaikuttavuutta mittaavia järjestelmiä ja lisäämme hankkeiden välistä koordinaatiota.

EU-ohjelmakaudella 2014–2020 toteutamme ohjelmien teemahakuja. EU-rahoitusta haetaan erikseen ilmoitettuina hakuaikoina ja kulloinkin määriteltyjä painotuksia noudattaen. Rahoitusta voivat hakea yritykset, julkiset yhteisöt sekä yksityiset henkilöt.

EAKR rahoitus

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan kansallinen ohjelma Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 tukee elinkeino-, energia-, ilmasto-, innovaatio-, koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa sekä syrjäytymisen ja köyhyyden vastaista työtä.

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määräraha

AKKE-määrärahaa käytetään Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman ja hallituksen aluekehittämispäätöksen toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. Lisäksi rahoitusta voidaan myöntää koronaselviytymissuunnitelman mukaisiin hankkeisiin.

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) -määräraha

Määräraha kohdistetaan Ukrainan kriisin aiheuttamien negatiivisten vaikutusten minimointiin ja toimintojen uudelleen suuntaamiseen. Määrärahalla rahoitettavien toimenpiteiden tulee olla selkeästi rajattuja konkreettisia kehittämishankkeita. 

Hankkeiden visualisointi

Pohjois-Karjalan EU-kehittämishankkeiden 2014-2020 visualisointi. Voit tarkastella hankkeita erilaisten suodattimien ja indikaattorien avulla.

Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto

Yksi keskeisistä rahoitusmuodoistamme on Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto, josta jaetaan vuosittain keskimäärin noin 50 hankkeen rahoitus. Rahaston vuosittain käytettävissä oleva potti on 750 000 euroa.

Karelia CBC -ohjelma

Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan alueella rahoitetaan rajan ylittävää yhteistyötä ohjelmakaudella 2014–2020 Karelia CBC -ohjelmalla. 

Interreg-ohjelmat

Euroopan alueellinen yhteistyön ohjelmat eli Interreg-ohjelmat ovat osa EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa ja niillä tuetaan EU:n sisärajoilla rajat ylittävää alueiden välistä yhteistyötä. 

Erillisohjelmien rahoitus

Rakennerahastorahoituksen lisäksi Euroopan unioni rahoittaa kansainvälisesti toteutettavia hankkeita EU:n erillisohjelmien kautta. Tämä rahoitus jaetaan aktiivisuuden ja osaamisen perusteella ja hankkeissa on aina mukana kansainvälisiä yhteistyökumppaneita.