Asiakirjajulkisuus

Asiakirjajulkisuuskuvauksen sisältö ja tarkoitus

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ylläpitää kuvausta hallinnoimistaan tietovarannoista sekä asiarekisteristä tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesti. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto muodostaa tiedonhallintalaissa tarkoitetun tiedonhallintayksikön.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoitus on antaa yleiskuva Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tiedonhallinnasta ja siitä, miten sen asiarekisteri ja palvelujen tiedonhallinta ovat jäsentyneet. Asiakirjajulkisuuskuvaus helpottaa tietopyyntöjen kohdentamista ja edistää täten osaltaan julkisuusperiaatteen toteutumista maakuntaliiton toiminnassa.

Asiakirjajulkisuuskuvausta ylläpidetään ja päivitetään jatkuvasti, jotta varmistetaan siinä kuvattujen tietojen ajantasaisuus.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hallussa on asiakirjoja sen perustamisvuodesta 1993 alkaen. Tätä vanhemmat edeltäjäorganisaatioiden (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ry, Pohjois-Karjalan seutukaavaliitto) asiakirjat on siirretty Kansallisarkistolle.