Hakuinfot

Kerta­kor­vaus­hank­keiden hakuinfo 5.10.2022

5.10.2022 pidetyn kerta­kor­vaus­hank­keiden hakuinfon esitykset on lisätty tänne sivulle.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton hanke­haku Euroopan alueke­hi­tys­ra­haston kerta­kor­vaus­hank­keille on avoinna 13.11.2022 saakka. Kerta­kor­vaus­hank­keissa tulokset ovat keskiössä ja hanke­hal­lin­nointi kevyttä. Tässä hanke­haussa keski­ty­tään seuraa­viin teemoihin:

  • Tutkimus- ja innovoin­ti­val­miudet, tekno­lo­gioiden käyttöönotto
  • Digita­li­saa­tion etujen hyödyntäminen
  • Energia­te­hok­kuus ja kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjen vähentäminen
  • Kierto­ta­lous

Hakuin­fojen aineistot