Suurpetoneuvottelukunta

Suurpetoneuvottelukunta

Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen vuonna 1999 asettama Pohjois-Karjalan suurpetoneuvottelukunta oli maamme ensimmäinen maakunnallinen suurpetoneuvottelukunta. Neuvottelukunnan keskeisimpänä tehtävänä on ollut maakunnallisen näkemyksen valmistelu  suurpetoasioista ohjeeksi asiaa käsitteleville viranomaisille.

Ryhmä on kehittänyt aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti suurpetoihin liittyvää alueellista tiedottamista, vahinkojen estoa ja käsitellyt suurpetojen metsästykseen liittyviä ongelmia. Neuvottelukuntaan kuuluu edustajia rajavartioston, yliopiston, riistantutkimuksen, maa- ja metsätalouden, metsästäjien, riistahallinnon, luonnonsuojelun, tiehallinnon, ympäristöviranomaisten ja luontomatkailualan edustajia. Neuvottelukunnan kokoonpanoa tarkistettiin vuoden 2011 alussa ja tässä yhteydessä ryhmän toiminnan tavoitteeksi asetettiin:

  • Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen eri toimijoiden välillä
  • Suurpetoasioihin liittyvän alueellisen tiedottamisen lisääminen
  • Valtakunnalliseen petopolitiikkaan vaikuttaminen
  • Petovahinkojen ennaltaehkäisyn kehittäminen
  • Suojelun ja metsästyksen yhteensovittamiseen liittyvien ongelmien ratkaisu

Pohjois-Karjalan suurpedot

Pohjois-Karjalassa esiintyy kaikki Suomen neljä maasuurpetolajia. Suurpedoiksi ne on määritelty kokonsa ja elintapojensa perusteella. Niiden ravinto koostuu pääasiassa, karhua lukuunottamatta, muista nisäkkäistä. Karhu elää enimmäkseen kasviravinnolla, mutta erityisesti keväällä se syö myös lihaa. Pohjois-Karjalassa elää Suomen suurpedoista huomattava osa.

Lisätietoja