Aluekehitys

Aluekehityksellä maakunnasta mansikkapaikka

Olemme yhteistyöjohtaja, joka vastaa Pohjois-Karjalan kehittämisestä. Työmme tähtää pitkälle tulevaisuuteen, mutta määrittää myös lähivuosien kehitystoimia.

Keskeisiä työkalujamme aluekehityksessä ovat toimijoiden kanssa laaditut maakuntasuunnitelma, maakuntaohjelma ja eri alojen strategiat. Niiden pohjalta syntyvät toimenpiteet, joilla parannetaan maakunnan kilpailukykyä, väestön hyvinvointia ja osaamista.

Toimimme myös aluetta kehittävien hankkeiden rahoittajana. Tähän meillä on käytettävissä sekä kansallista että EU-rahoitusta.

POKAT 2025 maakuntaohjelma

Maakuntaohjelma POKAT 2025 sisältää alueen mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet ja kuvauksen keskeisistä toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi.

Pohjois-Karjalan strategia 2040

Pohjois-Karjalan strategian tavoitteena hahmottaa maakunnan iso kuva ja kuvata tavoiteltu kehitys vuoteen 2040.

Hankkeet

Osallistumme maakunnan kehittämiseen rahoittamalla erikokoisia hankkeita. Rahoitettavat hankkeet toteuttavat mm. maakuntaohjelman ja rakennerahasto-ohjelmien tavoitteita.