Kansainvälinen toiminta

Kansainvälinen toiminta

Olemme aktiivinen rahoittaja, neuvoja ja toimija kansainvälisessä toimintaympäristössä. Kansainvälisten hankkeiden, verkostojen ja yhteistyöalueiden merkitys kehittämisvälineenä tulee jatkossa korostumaan.

Maakuntaohjelma määrittää tavoitteet, toimenpiteet ja resurssit maakunnan kansainvälisyydelle. Teemme yhteistyötä sekä EU:n että EU:n ulkopuolisten alueiden kanssa. 

Olemme  Barentsin alueneuvoston ja -komitean jäseniä. Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022 Venäjää koskeva toiminta on jäädytetty ja yhteistyötä jatketaan ”Puheenjohtajan ystävät” -formaatissa ilman Venäjää ja sen pohjoisia alueita. Samalla Pohjois-Karjala on ottanut vetovastuun Barentsin alueiden välisessä yhteistyössä (ilman Venäjää). 

Meillä on edustaja Euroopan Raja-alueiden Liiton AEBRn hallituksessa.

Pohjois-Karjalalla on yhteistyösopimus japanilaisen Naganon maakunnan kanssa.

Maakuntaliiton lakisääteisiin tehtäviin kuuluu myös Pohjoinen Periferia ja ArktinenInterreg Itämeren alueen ja Interreg Europe ohjelmatyö.

EU:n erillisohjelmissa teemme yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston kanssa. Brysselissä sijaitseva toimisto valvoo Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon toimijoiden etuja. Toimisto edistää osaltaan Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä.

Olemme mukana useissa kansainvälisissä hankkeissa joko pää- tai osatoteuttajana. Tutustu tästä hankkeisiin.

Lisätietoja