Interreg-ohjelmat

Interreg-ohjelmista monialaisia kehittämishankkeita

Euroopan alueellinen yhteistyön ohjelmat eli Interreg-ohjelmat ovat osa EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa ja niillä tuetaan EU:n sisärajoilla rajat ylittävää alueiden välistä yhteistyötä. 

EAY-ohjelmat rahoittavat monialaisia kehittämishankkeita vuosina 2021–2027. Pohjois-Karjalassa rahoitusta voi hakea seuraavista ohjelmista:

  • Pohjoinen Periferia ja Arktinen,
  • Interreg Itämeren alueen ohjelma,
  • Interreg Europe,
  • ESPON ja
  • URBACT.

Lisätietoa teemasta suomeksi (mm. kansallisen vastinrahoituksen hakuajat) löytyy rakennerahastot-verkkosivuilta ja kunkin ohjelman omilta sivuilta.