Tarkas­tus­lau­ta­kunta

Tarkas­tus­lau­ta­kunta 2021–2025

Tarkas­tus­lau­ta­kunnan tehtä­vänä on laatia arvioin­ti­ker­tomus siitä, ovatko maakun­ta­val­tuuston asettamat toimin­nal­liset ja talou­del­liset tavoit­teet toteu­tu­neet. Kaikki tarkas­tus­lau­ta­kunnan jäsenet ja varajä­senet ovat maakuntavaltuutettuja.

Tarkas­tus­lau­ta­kunnan jäsenet

Puheen­joh­taja Satu-Sisko Eloranta, Joensuu, SDP
varajäsen Virve Mikkonen, Joensuu, SDP

Varapu­heen­joh­taja Liisa Mononen, Ilomantsi, Kesk
varajäsen Jukka Rummu­kainen, Liperi, Kesk. 

Eero Bogda­noff, Joensuu, PS
varajäsen Tiina Tikka, Liperi, PS

Tero Kuittinen, Liperi, SDP
varajäsen Esa Lahtela, Kitee, SDP

Pekka Kukkonen, Joensuu, Kesk.
varajäsen Anneli Parkkonen, Kontio­lahti, Kesk.

Tilin­tar­kas­tusyh­teisö

BDO Audiator  Oy