Pohjois-Karjalan TRENDIT

Pohjois-Karjalan TRENDIT

Kerromme maakunnan talouden käänteistä Pohjois-Karjalan Trendit –julkai­sussa. Vertai­lua­jan­koh­tana on edellisen vuoden vastaava ajankohta. Lehti julkais­taan keväällä ja syksyllä.

Pohjois-Karjalan TRENDIT 2/2023

Tilas­to­kes­kuksen tuoreiden suhdan­ne­tie­tojen mukaan maakun­tamme yritys­sek­torin kokonais­lii­ke­vaihto kasvoi tämän vuoden tammi-kesäkuussa vain 0,7 prosenttia. Vuoden ensim­mäi­sellä neljän­nek­sellä liike­vaihto vielä kasvoi 4,6 %, mutta toisella neljän­nek­sellä kasvu taittui laskuksi, liike­vaihto pieneni 2,8 %. 

Tilaa TRENDIT-lehti

Tilaa ilmainen TRENDIT-lehti täyttä­mällä alla olevat tiedot

    Tieto­suo­ja­se­loste

    Lisätie­toja