Tietopalvelu

Tietopalvelu

Tietopalvelu-sivuille olemme koonneet erilaisia tietoaineistoja ja -palveluja.

Tutustu ja löydä käyttöösi

Tilastot

Kokoamme ja ylläpidämme lukuisia tilastoja Pohjois-Karjalan kehityksestä. Tilastotietoja kootaan muun muassa väestökehityksestä, koulutuksesta, työllisyydestä, elinkeinoelämän kehityksestä ja alue- ja kuntataloudesta.

Julkaisut

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton julkaisuja.

Pohjois-Karjalan TRENDIT

Kerromme maakunnan talouden käänteistä Pohjois-Karjalan Trendit –julkaisussa. Vertailuajankohtana on edellisen vuoden vastaava ajankohta. Lehti julkaistaan keväällä ja syksyllä.

Työmarkkinakatsaus

Maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, TE-toimisto, yrittäjäyhdistys, Riveria sekä kunnat julkaisevat kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Pohjois-Karjalan työmarkkinakatsausta. Katsauksen tarkoitus on palvella kaikkia, joita aihepiiri koskettaa jollain tavoin.

Maakuntaliiton logot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton logo koostuu vaakunatunnuksesta sekä tekstilogosta. Tekstilogo pohjautuu Pohjois-Karjalan markkinointibrändiin. Logosta on kolme kieliversiota: suomi, englanti ja venäjä. 

Maakuntalippu ja -viiri

Maakuntalipun käytöllä korostetaan kuuluvuutta Pohjois-Karjalan maakuntaan, jonka muodostavat alueen asukkaat, kunnat, yhteisöt ja yritykset. Mainittujen tahojen toivotaan käyttävän maakuntalippua kaikissa tilaisuuksissa, joissa halutaan korostaa ja kunnioittaa Pohjois-Karjalaan kuulumista.