Työntekijöitä ja matkailijoita Pohjois-Karjalaan

Työntekijöitä ja matkailijoita Pohjois-Karjalaan 2022–2023

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on Pohjois-Karjalan yritysten toimintaedellytysten parantaminen sekä kasvun ja kilpailukyvyn vauhdittaminen rekrytointiosaamista ja työnantajamielikuvaa kehittämällä, työvoiman ja matkailijoiden saatavuutta parantamalla sekä synnyttämällä uutta osaamista ja palveluita vastaamaan kasvaneeseen kotimaan matkailun kysyntään.

Hanke toteutetaan yhteishankkeena, jossa päätoteuttajana ja hallinnoijana on Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja osatoteuttajana VisitKarelia Oy. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2022-31.12.2023.

Hankkeen toteutus on jaettu kahteen työpakettiin (TP):

TP1: yritysten rekrytointiosaamisen ja työnantajamielikuvan kehittäminen sekä rekrytointi kotimaassa ja ulkomailla (toteutusvastuu Pohjois-Karjalan maakuntaliitto)

Keskeisenä tavoitteena on alueen yritysten rekrytointiosaamisen ja työnantajamielikuvan kehittäminen sekä osaavan työvoiman rekrytoiminen maakuntaan alueen ulkopuolelta, jotta voidaan varmistaa yritysten toimintakyky, kasvu ja kilpailukyky. Työvoimaa houkutellaan kotimaassa nostamalla esille yrityksiä työnantajina, työllistymistarinoita ja työ- ja uramahdollisuuksia, älykkään erikoistumisen toimialoja, etätyömahdollisuuksia sekä maakunnan elämisen laatutekijöitä. Yritykset kokeilevat alueellisen yhteismarkkinoinnin kautta uusia rekrytointitapoja ja -kanavia sekä kehittävät omaa työnantajamielikuvaansa.

TP2: kotimaanmatkailun kilpailukyvyn parantaminen (toteutusvastuu VisitKarelia)

Tavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa ja yhteistyötä eri puolilla maakuntaa sijaitsevien matkailuyritysten välillä sekä lisätä matkailuyritysten liiketoimintaosaamista markkinoinnin ja mediayhteistyön osalta. Lisäksi tavoitteena on tuoda Pohjois-Karjalaa tunnetuksi vastuullisena ja vetovoimaisena matkailukohteena, nostaa alueen imagoa kotimaan matkakohteena ja lisätä alueen houkuttelevuutta erityisesti ruoka- ja elämysmatkailun näkökulmasta.

EAKR ja vipuvoimaa logot

Lisätietoja