Meijän Digi

Meijän Digi -hanke

Meijän Digi -hanke (1.10.2020-31.12.2022) opastaa käyttäjiä sähköisten palveluiden käytössä ja edistää sähköisten palveluiden käyttöä sekä kehitystä. Hanke edistää myös huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamista ja käyttöönottoa maaseudulla. Hankkeen tavoitteena on viedä digitukea sinne, missä ihmiset asuvat ja hakea keinoja etätuen toteuttamiseen. Yhtenä keinona digituen antamiseksi kokeillaan digibussitoimintaa maaseudulle. Tavoitteena on myös kehittää digituen toimintamallia asiakasnäkökulmasta sosiaali- ja terveyspalveluihin koko maakunnassa Heinävesi mukaan lukien ja kehittää kotiin vietävän digituen mallia yhteistyössä ikäihmisten palvelujen toimijoiden kanssa. 

Hanke tekee tiedotus- ja koordinointityötä eri toimialojen sähköisten palveluiden tarjoajien sekä laajakaistayhteyksien rakentajien kanssa. Hankkeella kunnille voidaan tarjota keskitettyä palvelukehittämisen asiantuntija-apua, tiedotetaan ja lisätään asukkaiden osaamista sähköisistä palveluista sekä tietoa laajakaistayhteyksistä ja niiden hyödyistä. 

Hankkeen kohderyhmänä ovat maakunnan maaseutualueiden asukkaat, yritykset ja julkishallinnon edustajat sekä sähköisten palveluiden tarjoajat. Hankkeen sidosryhmiä ovat mm. kunnat, LEADER-toimintaryhmät, Liikenne- ja viestintäministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, Traficom, teleoperaattorit sekä digitukeen ja laajakaistaan liittyvät muut hankkeet maakunnan sisällä ja ulkopuolella. 

Hankkeen toteutuksessa ovat mukana Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Meidän IT- ja talous Oy, Siun sote ja Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan Aluejärjestö r.y.

Lisätietoja