Digiosallisuus

Digiosallisuus Pohjois-Karjalassa -hankkeessa kehitetään digitukitaitoja ja yhteistyötä

Digiosallisuus Pohjois-Karjalassa -hankkeessa luodaan pysyvä toimintamalli Pohjois-Karjalan digitukiverkostolle. 

Verkostoon voivat liittyä PohjoisKarjalassa digitukea antavat ja sitä kehittävät toimijat. Tällaisia toimijoita ovat mm. kunnat, kansalais- ja työväenopistot, viranomaiset, kirjastot, järjestöt, hankkeet ja vapaaehtoiset digitukijat. Kaikkien näiden tahojen yhteistyö on tarpeellista maakunnan asukkaiden sujuvan digiarjen turvaamiseksi.

Hankkeessa kehitetään kuntien asiointipisteiden työntekijöiden digitukitaitoja järjestämällä koulutuksia digituen keskeisistä aihepiireistä. Koulutusta järjestetään tarpeiden mukaan esimerkiksi digituen ohjausosaamisesta, tietoturvasta ja sähköisten palveluiden käytöstä. Koulutukset tulevat olemaan myös kaikkien digitukiverkoston jäsenten käytössä. 

Hankkeessa rohkaistaan kansalaisia käyttämään vahvan tunnistautumisen sähköisiä palveluita tiedottamalla monikanavaisesti tarjolla olevista palveluista ja saatavilla olevasta digituesta.

Digiosallisuus Pohjois-Karjalassa hanke on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama kehittämishanke, jonka rahoitusta koordinoi Etelä-Savon ELY-keskus. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hanke toimii koko Pohjois-Karjalan alueella 23.9.2022-31.12.2023.

Digitukea Pohjois-Karjalassa

Digituki on sähköisen asioinnin, -palveluiden ja digilaitteiden käytön tukea.
Digituen tarkoituksena on auttaa asiakasta itsenäiseen ja turvalliseen laitteiden ja sähköisten palveluiden käyttöön.  

Digituen muotoja ovat

  • Etätuki: chat-, puhelin- tai videotuki
  • Lähituki: asiointipisteet, vertaistuki, kotiin vietävä tuki
  • Koulutukset: verkkokoulutukset, kansalaisopistot, kurssit

Digituen sisältö voi vaihdella sähköisen asioinnin opastamisesta sovellusten asentamiseen ja käyttöönottoon. Digituessa ei korjata viallisia digilaitteita. Digituessa ei oteta kantaa sähköisen asioinnin sisältöihin (esim. tukien hakeminen, rahankäsittely). Näistä asioista vastaa palveluntarjoajan asiakaspalvelu.

Valitse kunta tai toimija, niin näet, mistä ja miten saat maksutonta digitukea.

Lisätietoja