Tiedotteet

Biotaloudesta lisää arvoa Pohjois-Karjalaan -webinaari 1.11.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, maa- ja metsätalousministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö järjestävät yhdessä Biotaloudesta lisää arvoa Pohjois-Karjalaan -webinaarin tiistaina 1.11. kello 13-16.30. Tilaisuus on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

Webinaarissa käsitellään kansallisen biotalousstrategian alueelliseen jalkauttamissuunnitelmaan liittyviä asioita.

Suomen biotalousstrategian 2022–2035 päätavoitteena on biotalouden arvonlisän kaksinkertaistaminen 2035 mennessä. Tavoitteena on luoda kestäviin ratkaisuihin perustuvaa taloudellista kasvua ja työpaikkoja tuottamalla mahdollisimman korkean arvonlisän tuotteita ja palveluita. Samalla tavoitellaan materiaalien resurssiviisasta käyttöä ja kierrätystä sekä sivuvirtojen hyödyntämistä entistä tehokkaammin. Tavoitteena on samalla vähentää riippuvuutta fossiilisista ja muista uusiutumattomista raaka-aineista.

Alueilla ja alueellisilla jalkauttamissuunnitelmilla on erityisen tärkeä rooli biotalousstrategian toimeenpanossa:

  • tuetaan alueellisten biotalouden klustereiden ja teknologia-alustojen kehittymistä kansallisen strategian mukaisesti sekä niiden välistä yhteistyötä
  • varmistetaan, että biotalous strategian toimeenpano alueilla sopii yhteen maakuntaohjelmien ja alueellisten älykkään erikoistumisen strategioiden kanssa
  • seurataan kansallisen strategian toteutumista alueellisten toimeenpanosuunnitelmien kautta.

Tervetuloa webinaariin!