Tiedotteet

Pohjois-Karjalan modernin rakennusperinnön helmet koottiin yksiin kansiin

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on julkaissut Arkkitehtuurin moderneja piirteitä Pohjois-Karjalassa -kirjan. Kirja on läpileikkaus maakunnan rakennetusta kulttuuriperinnöstä funktionalismista aina vuoteen 2000.

Teos kuvaa rakentamisen historiaa Pohjois-Karjalassa, kun maaseutuyhteiskunta kaupungistui. Nopeasti vahvistunut julkinen talous ja lisääntynyt vapaa-aika näkyy edelleen muun muassa kunnantaloissa, kirjastoissa, sairaaloissa ja esimerkiksi matkailukäyttöön suunnitteluissa rakennuksissa. Funktionalismi tuodaan esille arkkitehtuurisena murroksena siirryttäessä kohti sotien jälkeistä aikakautta.

Vajaa satasivuinen kirja on yksi Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040:n 1. vaihemaakuntakaavan oheismateriaali. Kesäkuussa 2022 maakuntavaltuustossa hyväksytyn vaihekaavan yhtenä aiheena oli rakennettu kulttuuriympäristö. Kaavatyön tavoitteena oli saada selville, mitkä vuoteen 2000 mennessä valmistuneet modernia arkkitehtuuria edustavat rakennukset tulisi huomioida maakuntakaavassa.

Kirjan on koonnut joensuulainen Samu Aarnio, joka toteutti myös vaihekaavaa varten inventoinnin modernin rakennetun kulttuuriympäristön kohteista. Kyseessä oli laajin sotien jälkeisen rakennuskannan inventointi Pohjois-Karjalassa. Siinä huomioitiin samalla maakuntakaavassa jo esitettyjen kohteiden mahdolliset muutokset. Inventoinnin pohjalta vaihemaakuntakaavaan merkittiin 95 uutta kohdetta ja kuusi uutta aluetta merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä osoittavalla merkinnällä. Samu Aarnion kirjassa esitellään myös muita kuin maakuntakaavaan nostettuja kohteita.

Rakennus- ja huoneistorekisterin (RHR) mukaan Pohjois-Karjalassa on rakennuksia kaiken kaikkiaan 171 078 kappaletta. Runsaat 85 prosenttia rakennuksista on valmistunut vuoden 1949 jälkeen.

Maakunnan mielenkiintoisten rakennusten taustoihin voi siis tutustua nyt kuka tahansa maakuntaliiton verkkosivuilla. Linkki julkaisuun alla.

Maakuntaliitto on ottanut kirjasta myös 300 kappaleen painoksen. Printtiversiota voi pyytää ympäristöasiantuntija Jukka Nykäseltä, yhteystiedot alla.

Lisätiedot: Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ympäristöasiantuntija Jukka Nykänen, p. 050 412 0717, jukka.nykanen@pohjois-karjala.fi, graafikko Samu Aarnio, p. 050 502 0782, samu@rookiecom.fi