Tiedot­teet

Uuden Pohjoinen periferia ja Arktinen ‑ohjelman haku siirtyy

Uuden Pohjoinen periferia ja Arktinen ‑ohjelman (NPA) ensim­mäinen varsi­nainen haku oli tarkoitus avata 17.3. Ohjelman seuran­ta­ko­mitea on päättänyt siirtää hakua kansain­vä­lisen tilan­teen takia. Haku on avoinna 27.4.–22.6.

Tästä syystä ohjelman How to Apply? ‑tiedo­tus­ti­lai­suutta ei järjes­tetä 17.3. Sen uusi päivä­määrä on alusta­vasti 27.4. Touko­kuun 11. päivä oli tarkoitus pitää tiedo­tus­ti­lai­suus, mutta sen toteu­tu­minen ei ole vielä tiedossa.

Muilta osin helmi­kuun alussa julkaistun ennak­ko­tie­dot­teen sisältö pitää edelleen paikkansa ja löydät sen alla olevan linkin kautta.

Ohjelma vahvistaa lisäksi, että hanke­toi­mi­joille tarkoi­tettu NPA in person ‑verkos­toi­tu­mis­ti­lai­suus 19.5. toteu­te­taan Kööpen­ha­mi­nassa suunni­tel­mien mukai­sesti. Tilai­suuk­sista julkais­taan myöhemmin tarkempia tietoja ohjelman kotisivulla.

Lisätiedot: Paula Mikkola, NPA-ohjelman kontak­ti­hen­kilö Suomessa, [email protected]