Tiedotteet

Pohjoinen periferia ja Arktinen 2021–2027 Interreg-ohjelman toinen hakukierros avoinna 5.12. saakka

Interreg Pohjoinen periferia ja Arktinen -ohjelman toinen varsinainen haku on avattu.  

Euroopan komission hyväksyi uuden Interreg NPA-ohjelman 8.9.2022 ja näin vahvisti lopullisesti ohjelman toimintalinjat ja tavoitteet. Tältä pohjalta seurantakomitea pystyi syyskuun lopussa päättämään ensimmäiset kahdeksan rahoitettavaa hanketta sekä avaamaan toisen varsinaisten hankkeiden hakukierroksen.  

Tässä haussa hankehakemuksia voi jättää kaikkiin toimintalinjoihin, joita ovat:  

Toimintalinja 1: vahvistetaan muuntautumiskykyisten ja houkuttelevien NPA-yhteisöjen innovaatiokapasiteettia.

Toimintalinja 2: vahvistetaan NPA-yhteisöjen kykyä sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja varmistaa raaka-aineiden riittävyys.

Toimintalinja 3: vahvistetaan NPA-alueen organisaatioiden kykyä hyödyntää alueen yhteistyömahdollisuuksia.

Toimintalinjojen 1 ja 2 hankkeiden tulee kehittää konkreettisia ja kestäviä tuloksia, joilla on myönteinen vaikutus ohjelma-alueen kohderyhmiin.

Toimintalinjalla 3 etsitään yhteistyökapasiteettia vahvistavia, pienimuotoisia hankkeita, jotka kehittävät alueen toimijoiden kykyä hyödyntää paremmin yhteistyön mahdollisuudet ja näin rakentaa muuutoskykyisiä yhteisöjä NPA-alueelle. Hankkeet voivat tähdätä myös ohjelmassa aliedustettujen ryhmien (nuorten, alkuperäisyhteisöjen) osallistumisen lisäämiseen ja vahvistamiseen niin, että ne pystyvät jatkossa toimimaan kumppaneina myös varsinaisissa hankkeissa. Tässä haussa etsitään erityisesti hankkeita, jotka kehittävät nuorten kykyä osallistua ylikansalliseen yhteistyöhön.

Ohjelma järjestää How to Apply? -webinaarin hankkeita suunnitteleville 19.10. kello 14–16.00 ja tarjoaa mahdollisuuden keskustella ohjelmasihteeristön edustajan kanssa hankeideasta (Project clinic) 20. ja 21.10. maaliskuuta kello 12–16.00 välisenä aikana.

Lisätiedot: NPA-ohjelman Suomen kansallinen kontaktihenkilö Paula Mikkola, paula.mikkola@lapinliitto.fi tai ohjelmasihteeristössä Christopher Parkeriin, christopher.parker@interreq-npa.eu