Tiedot­teet

Haemme hiili­neut­raa­li­suutta ja innovaa­tiota edistäviä hankkeita 

Pohjois-Karjalan vuoden 2023 ensim­mäinen EAKR-haku on käynnis­tynyt. Haku on avoinna 16.1.–12.3.2023.

Tässä haussa rahoi­tusta paino­te­taan erity­sesti hankkeille, jotka edistävät hiili­neut­raa­li­suutta tai paran­tavat tutkimus- ja innovoin­ti­val­miuksia ja kehit­ty­neiden tekno­lo­gioiden käyttöönottoa.

Lue lisää hakueh­doista ja valin­ta­pe­rus­teista Eura 2021:n hakuilmoituksesta.