Kategoriat
Tiedote

Hallitusohjelmassa on huomioitava Itä- ja Pohjois-Suomen geopoliittinen erityisasema 

Hallitusohjelmassa on huomioitava Itä- ja Pohjois-Suomen geopoliittinen erityisasema  Venäjän Ukrainaan suuntautuvan hyökkäyssodan heijastevaikutukset uhkaavat koko Suomen talouskehitystä. Huolehtimalla Itä- ja Pohjois-Suomen turvallisuudesta, taloudesta ja saavutettavuudesta vahvistetaan koko maan huoltovarmuutta ja vapautetaan alueen kehityspotentiaalia. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liittojen mukaan tulevan hallitusohjelman tulee pohjautua realistiseen tilannearvioon. Turvallisuus, huoltovarmuus ja tasapuolinen talouskehitys on huomioitava. Itä- ja Pohjois-Suomen […]


Kategoriat
Tiedote

Karjalan radan kunnostus liikkeelle

Karjalan radan kunnostus liikkeelle Maan hallituksen esitys vuoden 2023 talousarvioksi esiteltiin alustavasti torstaina 1.9. Pohjois-Karjalan ykköstavoite tässä niin sanotussa budjettiriihessä oli saavutettavuus ja Karjalan radan parantaminen. Tämä toteutui varsin hyvin. Karjalan radan parantamishankkeeseen osoitetaan 31,1 miljoonaa euroa osana perusväylänpitoa. Vuonna 2023 toteutetaan myös 13 miljoonan euron hanke Syrjäsalmen ratasillan uusimiseksi Kiteellä. Lisäksi käynnistetään selvitys uuden, raaka-ainekuljetuksiin […]


Kategoriat
Tiedote

Aluekehittämiskeskustelu on uusi työkalu maakuntien ja ministeriöiden välillä

Aluekehittämiskeskustelu on uusi työkalu maakuntien ja ministeriöiden välillä Viime syksynä hyväksyttyyn uuteen aluekehittämislakiin kirjattiin uutena työkaluna maakuntien ja ministeriöiden välille aluekehittämiskeskustelut, jotka käydään kerran vuodessa. Tilaisuuksissa aluekehityksestä vastaavat ministeriöt käyvät parituntisen keskustelun jokaisen maakunnan kanssa ajankohtaisista asioista ja kehittämisen pullonkauloista. Pohjois-Karjalan asialistalla oli helmikuun alussa käydyssä keskustelussa kaksi teemaa: osaavan työvoiman saatavuus ja työvoiman alueellinen […]


Kategoriat
Tiedote

Kansainvälisten hankkeiden kautta uutta osaamista ja kehittämisnäkökulmaa Pohjois-Karjalaan

EU-ohjelmakaudella 2014–2020 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto osallistui 23 kansainväliseen hankehakemukseen, joista 18 hyväksyttiin. Näihin hankkeisiin maakuntaliitto on saanut rahoitusta yhteensä 2,4 miljoonaa euroa ja ne työllistävät tällä hetkellä neljä henkilöä päätoimisesti. Maanantaina 21.2. kokoontunut maakuntahallitus sai tiedokseen maakuntaliiton kansainvälisen hanketoiminnan toteuman. – Kansainvälisen EU-hankerahoituksen saamiseen vaikuttaa alueen oma osaaminen ja aktiivisuus, joten maakuntaliiton voi katsoa onnistuneen tässä […]