Kategoriat
Tiedote

Anna palau­tetta kulttuurin ja luovien alojen toimen­pi­deoh­jelman luonnoksesta!

Anna palau­tetta kulttuurin ja luovien alojen toimen­pi­deoh­jelman luonnok­sesta! Pohjois-Karjalan Kulttuurin ja luovien alojen toimen­pi­deoh­jelma Kudelma täydentää maakun­taoh­jelman Kulttuu­rista kasvua ja hyvin­vointia ‑teeman sekä luovan alan kehit­tä­mis­tee­moja. Luova ala on yksi Pohjois-Karjalan kärki­toi­mia­loista. Toimen­pi­deoh­jel­massa luodaan katsaus maakunnan kulttuurin ja luovien alojen nykyti­laan, kehit­tä­mis­mah­dol­li­suuk­siin ja haastei­siin SWOT-analyysin muodossa. Lisäksi siinä määri­tel­lään tulevai­suuden visio ja tavoit­teet sekä esitetään […]