Kategoriat
Tiedote

Toimiva itäisen Suomen rataverkko varmistaa koko maan huoltovarmuuden ja kilpailukyvyn

Toimiva itäisen Suomen rataverkko varmistaa koko maan huoltovarmuuden ja kilpailukyvyn Itärata Oy piti ensimmäisen osakaskokouksensa 23.11.2022 Kouvolassa. Paikalla oli noin 50 hankeyhtiön osakkaiden sekä hallituksen edustajaa. Valtioneuvoston terveiset osakaskokoukseen toi liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka. Itärata Oy:n toimialana on Lentorata–Porvoo–Kouvola -osuuden nopeaan junayhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Helsingin ja Kouvolan välinen raideyhteys on Suomen merkittävimpiä […]


Kategoriat
Tiedote

Aurinkopuistot rakennettava jo valmiiksi puuttomille alueille

Aurinkopuistot rakennettava jo valmiiksi puuttomille alueille Pohjois-Karjalan maakuntaliitto esittää, että maakunnan metsäisiä alueita ei muutettaisi aurinkopuistoiksi. Aurinkopuistot tulisi sijoittaa ensisijaisesti jo rakennettujen alueiden yhteyteen, puuttomille alueille tai joutomaille lähelle olemassa olevia energiansiirtoverkkoja. Maakuntaliiton kannanotto aurinkopuistojen perustamisesta käsiteltiin maakuntahallituksessa 21.11. Kannanoton taustalla on aurinkoenergian herättämä suuri kiinnostus maakunnassa, tervetulleita investointeja on tulossa esimerkiksi Joensuuhun ja Tohmajärvelle. […]


Kategoriat
Tiedote

Jo 93 prosenttia pohjoiskarjalaisista asuu ilmastotyöhön sitoutuneessa kunnassa

Jo 93 prosenttia pohjoiskarjalaisista asuu ilmastotyöhön sitoutuneessa kunnassa Pohjois-Karjalan Hinku-kuntien määrä on kasvanut kahdella syksyn aikana. Kontiolahden kunta päätti liittyä ilmastotyön edelläkävijöihin eli Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon maanantaina 14.11. Rääkkylän kunta teki saman päätöksen aiemmin syksyllä. Kontiolahden ja Rääkkylän myötä jo 93 prosenttia Pohjois-Karjalan asukkaista asuu kunnassa, joka on asettanut päästövähennystavoitteen. Hinku-maakuntana Pohjois-Karjala on sitoutunut alueen […]


Kategoriat
Tiedote

Rahoitusta jaossa Interreg Itämeren alueen ohjelmassa

Rahoitusta jaossa Interreg Itämeren alueen ohjelmassa Interreg Itämeren alueen ohjelma sisältää innovatiivista yhteiskuntaa (muutosjoustavuus, reagoivuus), vesiviisasta yhteiskuntaa (kestävyys, sininen talous), hiilineutraalia yhteiskuntaa (kiertotalous, energiasiirtymä ja älykäs liikkuminen) sekä yhteistyön hallinnointia tukevia toimia. Ohjelman toinen hakukierros on avattu ja EAKR-rahoitusta on käytettävissä vielä noin 120 miljoonaa euroa. Kaikki toimintalinjat ja ohjelmatavoitteet ovat haettavissa. Ohjeet hakijalle löytyvät […]


Kategoriat
Hankeuutiset Tiedote

Matkailun vaikutuksia selvitetään uudella työkalulla Nurmeksessa  

Hanke: Matkailun vaikutuksia selvitetään uudella työkalulla Nurmeksessa  Nurmeksessa lähti käyntiin kesäkuussa matkailututkimus, joka on ensimmäinen Pohjois-Karjalassa toteutettava digitaalinen matkailutuloselvitys. Selvitys koostuu matkailijakyselystä ja puhelinoperaattoridatasta. Matkailijakyselyn avulla saadaan tietoa mm. matkailijaprofiileista, motiiveista, viipymästä ja kulutustottumuksista. Puhelinoperaattoridatasta saadaan tietoa taas matkailijamääristä.  Ensimmäinen selvityksen tuloksien kooste tehtiin kesän matkailijatiedoista.  Matkailutuloselvitys on työkalu, jonka avulla voidaan todeta aluetaloudellisia vaikutuksia. […]


Kategoriat
Tiedote

Pohjois-Karjalan kehittämiseen käytettävissä EU-rahaa kaikkien aikojen suurin määrä

Pohjois-Karjalan kehittämiseen käytettävissä EU-rahaa kaikkien aikojen suurin määrä EURA 2021 -järjestelmän korjaaminen on edennyt. Yritystukihakemusten päätösten tekeminen voidaan aloittaa lähiaikoina. Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi EU:n alue- ja rakennepolitiikan alueellisen rahoitussuunnitelman (Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027) vuosille 2022–2024. Rahoitussuunnitelma pitää sisällään rahanjaon ELY-keskuksen ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton välillä. Ensi ja sitä seuraavana vuonna Pohjois-Karjalassa on käytettävissä Euroopan […]


Kategoriat
Tiedote

Pohjois-Karjalan modernin rakennusperinnön helmet koottiin yksiin kansiin

Pohjois-Karjalan modernin rakennusperinnön helmet koottiin yksiin kansiin Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on julkaissut Arkkitehtuurin moderneja piirteitä Pohjois-Karjalassa -kirjan. Kirja on läpileikkaus maakunnan rakennetusta kulttuuriperinnöstä funktionalismista aina vuoteen 2000. Teos kuvaa rakentamisen historiaa Pohjois-Karjalassa, kun maaseutuyhteiskunta kaupungistui. Nopeasti vahvistunut julkinen talous ja lisääntynyt vapaa-aika näkyy edelleen muun muassa kunnantaloissa, kirjastoissa, sairaaloissa ja esimerkiksi matkailukäyttöön suunnitteluissa rakennuksissa. Funktionalismi tuodaan […]


Kategoriat
Tiedote

Itäradan suunnittelu etenee – Savon ja Karjalan ratojen suunnittelu on käynnistynyt

Itäradan suunnittelu etenee – Savon ja Karjalan ratojen suunnittelu on käynnistynyt Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (Liikenne 12) on linjattu, että Suomen nykyistä rataverkkoa kehitetään ja tärkeiden Savon ja Karjalan ratojen kehittämistä jatketaan osana Itärata-kokonaisuutta. Valtioneuvosto päätti 28.10.2021 Itärata-hankeyhtiön perustamisesta ja osallistumisesta siihen 51 prosentin omistusosuudella. Muut osakkaat ovat 24 kaupunkia ja kuntaa seitsemän maakunnan alueelta. Itärata-hankeyhtiö perustettiin […]


Kategoriat
Hankeuutiset Tiedote

Voiko yhteistyöllä saada parempia tuloksia osaajien rekrytoinneissa?

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto testaa neljän yrityksen kanssa yhteistä rekrytointikampanjaa Voiko yhteistyöllä saada parempia tuloksia osaajien rekrytoinneissa? Tätä selvitetään Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hankkeessa, jossa testataan parhaillaan uutta tapaa tehdä rekrytointia ja houkuttelua yhteistyössä yritysten kanssa. Mukana syksyn kokeilussa ovat Porokylän leipomo, Veekmas, Valtimo Components, ja Enerke. Kaikilla yrityksillä on tarve uusille työntekijöille. Pohjois-Karjalan elinkeinoyhtiöt ovat olleet mukana etsimässä kampanjaan […]


Kategoriat
Tiedote

Alueellinen kuljetustuki laajennettava Saimaan kanavaa käyttäneisiin yrityksiin

Alueellinen kuljetustuki laajennettava Saimaan kanavaa käyttäneisiin yrityksiin Pohjois-Karjalan maakuntaliitto esittää, että alueellinen kuljetustuki tulee laajentaa Saimaan kanavaa kuljetuksiin käyttäneisiin yrityksiin. – Se, etteivät kuljetukset Saimaan kanavalla ole mahdollisia, vaikuttaa itäsuomalaisten vientiyritysten ohella myös monien tuontiraaka-aineista riippuvaisten tuotannollisten yritysten toimintaan. Esimerkiksi betoniteollisuuden Joensuussa tarvitsema sementti on aiemmin tullut Saimaan kanavan kautta, mutta nyt kuljetuskustannukset ovat vaihtoehtoisten […]