PASSPARTOOL

PASSPARTOOL – Keskeisiä työkaluja pehmeiden innovaatiopolitiikkojen arvioimiseksi ja parantamiseksi

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on mukana Interreg Europe rahoitteisessa PASSPARTOOL-hankkeessa, jossa kahdeksan partnerin voimin kehitetään työkaluja ja arviointimenetelmiä pehmeiden innovaatioiden tunnistamiseen ja arviointiin ja niiden avulla edistetään julkisten päätöksentekijöiden kykyä kehittää tehokkaita toimintatapoja, jotka tukevat epämuodollisia, pehmeitä ja avoimia innovaatioprosesseja.

Pehmeät innovaatiot

Perinteisesti innovaatioista puhuttaessa käsitetään usein tutkimus- ja tuotekehityksen tuloksena syntynyttä tuotetta tai uutta teknologiaa, jonka tavoitteena on lisätä tuottavuutta, kilpailukykyä ja talouskasvua. Innovaatioprosesseihin vaikuttavat kuitenkin laajat vaikeammin määriteltävät ja mitattavat tekijät, joita ovat rakenteet, verkostot ja muut sosiaaliset tekijät. Nämä tekijät ovat pehmeitä innovaatioita, jotka yleensä syntyvät luovuudesta ja inspiraatiosta, tapauskohtaisesti ennakoimatta.

PASSPARTOOL-hankkeessa pehmeät innovaatiot on luokiteltu neljään teemaan. Innovaatiot ovat uusia ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka syntyvät arjen toiminnassa tavallisten ihmisten toimesta esimerkiksi pk-yrityksissä (SME Innovations). Perinteisen innovaatioprosessin rinnalla kulkee ei-TKI-toiminta (Non-R&D Innovations), jolla tarkoitetaan esim. uutta toimintamenetelmää innovaation käyttöönottamiseksi. Hyvinvointiin, lähiyhteisöön ja kansalaisyhteiskuntaan liittyvät ratkaisut ja toimintamallit ovat sosiaalisia innovaatioita (Social Innovations). Kulttuurista, taiteesta ja perinteistä johdettuja innovaatioita kutsutaan kulttuuri-innovaatioiksi (Cultural Innovations).

Hankkeen tavoitteena on

  • analysoida ja jakaa pehmeiden innovaatioiden dynamiikkaan ja niiden laadulliseen ja määrälliseen arviointiin liittyviä hyviä käytäntöjä ja kokemuksia
  • kehittää menetelmä sekä valikoima indikaattoreita innovaatiodynamiikan seurantaan alueilla, joille pehmeät ja sosiaaliset innovaatiot ovat tyypillisiä.
  • toimintasuunnitelman (Action Plan) avulla tunnistaa alueellisiin politiikkoihin/ohjelmiin parhaiten soveltuvat välineet ja indikaattorit
  • edistää Euroopan alueiden tietämystä jakamalla valittuja hyviä käytäntöjä Policy Learning Platformin kautta.

PASSPARTOOL – hankkeen koordinaattori on italialainen Regional Agency for Tehcnology and Innovation Puglian alueelta Barista. Muut partnerit meidän lisäksemme ovat 

  • Foundation FUNDECYT Science and Technology Park of Extremadura, Espanja
  • Northern Netherlands Alliance, Alankomaat
  • University of Groningen, Alankomaat
  • Local Enterprise Office, Donegal County Council
  • Lithuanian Innovation Center, Liettua
  • Rzeszow Regional Development Agency, Puola

Hanke on kaksivaiheinen ja sen toteutusvaihe on 1.8.20219-31.7.2022 ja seurantavaihe 1.8.2022-31.7.2023.

Lisätietoja