Strategia 2040

Pohjois-Karjalan strategia 2040

Pohjois-Karjalan strategian tavoitteena hahmottaa Pohjois-Karjalan iso kuva ja kuvata maakunnan tavoiteltu kehitys vuoteen 2040.

Pohjois-Karjalan strategia 2040 tarkastelee maakunnan tavoiteltua kehitystä kuuden erityisteeman kautta:

  1.     Koronakriisistä toipuminen ja jälleenrakennus
  2.     Ratkaisuja väestöhaasteisiin
  3.     Ilmastokestävyys, vastuullisuus ja puhtaat ratkaisut
  4.     Tulevaisuuden elinvoima
  5.     Tulevaisuuden hyvinvoiva väestö
  6.     Kestävä aluerakenne ja saavutettavuus

Pohjois-Karjalalla on hyvät mahdollisuudet olla vetovoimainen, elinvoimainen ja hyvinvoiva maakunta tulevina vuosikymmeninä. Keskeisenä tavoitteena on vahvistaa maakunnan elinvoimaa ja lisätä asukkaiden hyvinvointia. Kilpailukykyisemmät ja kansainvälistyvät yritykset, toimintaympäristömme virittäminen entistä iskukyisemmäksi, osaamisen tason nosto jatkuvalla oppimisella sekä maakunnan aito erikoistuminen omiin vahvuusaloihin ovat keskeisiä keinoja tulevaisuuden elinvoimamme vahvistamiseksi. Hyvinvointimme rakentuu pitkälti hyvinvoivista, aiempaa terveemmistä ja osallisemmista asukkaista, paremmasta työllisyydestä sekä hyvinvointia edistävistä palveluista. Myös kestävä aluerakenne ja parempi saavutettavuus ovat tärkeitä tavoitteita maakunnan kehittämiselle.

Pohjois-Karjalan pitkän aikavälin kehityksen kannalta väestökysymys on monellakin tavalla ratkaiseva. Ratkaisuina väestöhaasteisiin ovat ennen kaikkea osaavan työvoiman riittävyyden turvaaminen sekä palvelurakenteen muuttaminen kysyntää vastaavaksi. Väestöhaasteiden ohella ilmastonmuutos haastaa maakuntamme arjen ja elinkeinot. Toimintamme on oltava jatkossa ilmastokestävää, vastuullista ja perustuttava puhtaisiin ratkaisuihin.  

Pohjois-Karjalan maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Karjalan strategian 2040 kokouksessaan 14.12.2020. Strategian neljän ensimmäisen vuoden toteutus kehittämistoimenpiteineen tarkennetaan vuonna 2021 laadittavassa maakuntaohjelmassa. Maakunnan alueidenkäytön ratkaisut täsmennetään puolestaan maakuntakaavassa.

Lisätietoja