Blogi

On helpompaa rikkoa kuin rakentaa

Koko maailma järkkyi helmikuun lopussa, kun Venäjä aloitti sodan Euroopassa hyökkäämällä Ukrainaan. Maailma on nyt hyvin erilainen paikka kuin helmikuun alussa.

Tämä edellyttää Pohjois-Karjalassakin lukuisia toimia. Ensisijaisen tärkeää on auttaa kaikin keinoin ukrainalaisia, sillä sota on aina ensisijaisesti inhimillisyyden kriisi. Tähän työhön ihmiset, kunnat, yritykset ja järjestöt ovat lähteneet vauhdilla.

Ihmisten auttamisenhalu on ollut liikuttavaa.

Toiseksi meidän on katsottava tulevaisuuteen uusin silmin, sillä vuosia esillä olleet Venäjän-mahdollisuudet on tuhottu pitkäksi aikaa.

Pohjois-Karjalassa on tehty raja-alueyhteistyötä kymmeniä vuosia. Yhteistyöllä on mahdollistettu raja-alueiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä edistämällä liikkumista, ratkaisemalla yhteisiä pulmia ja parantamalla kestävän kehityksen edellytyksiä.

EU:n lisäksi Suomen valtio ja Venäjä ovat panostaneet ohjelmiin merkittäviä rahasummia. Ohjelmarahoituksella on tehty paljon – on kunnostettu rajanylityspaikkoja ja niille johtavia teitä, tuettu lukuisia kulttuuri-, ympäristö- ja liike-elämän kehittämishankkeita, ja paljon muuta.

Uudelle ohjelmakaudella panostuksen suuruus olisi ollut 56 miljoonaa euroa.

Raja-alueyhteistyö on ollut pohjimmiltaan rauhantyötä. Lukuisten kuntien, yhdistysten, kansalaisjärjestöjen ja oppilaitosten välinen yhteistyö on luonut ensiarvoisen tärkeää dialogia rajan molemmin puolin ja lisännyt tietämystä eri kulttuurien välillä.

Alueellisen yhteistyön paras puoli onkin ollut se, että toimiva paikallinen yhteistyö on toiminut kaikkialla maailmassa rauhaa ylläpitävänä toimintana.

Venäjän päätös aloittaa sota tuhosi tämän yhteistyön ajaksi, jonka pituutta emme tiedä. Yhteistyön päättymisen suurin kärsijä on Venäjän kansa, joka on yhteistyöstä parantuneiden olosuhteiden ansiosta eniten hyötynyt.

Suomi ja Pohjois-Karjala menestyvät osana läntistä maailmaa muutenkin.

Pohjois-Karjalassa on siis suunnattava katseet vahvemmin muualle kansainvälisessä toiminnassa.

Venäjän-panostukset suunnataan nyt muihin kansainvälisiin kumppanuuksiin kuten Japaniin, Norjaan, Ruotsiin ja lukuisiin EU-maihin.

Olemme jo alustavasti keskustelleet USA- ja Afrikka-yhteistyöstä. Yhteistyö kannattaa jatkossa suunnata maihin, joiden demokratia- ja ihmisoikeustilanne on hyvä tai kehittymässä vahvasti oikeaan suuntaan.

Läntisen demokratian maissa kehitys on jatkossa vahvaa erityisesti osaamista vaativilla toimialoilla, joten Pohjois-Karjalan kannattaa olla tässä kehityksessä mukana.

Venäjän johto valitsi sodan, vaikka se olisi yhteistyön ja demokratian kautta voinut saada kaiken.

Markus Hirvonen
Markus Hirvonen
maakuntajohtaja

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Sanomalehti Karjalaisen Kolumnivieras-palstalla 1.4.2022.