Työ, palkat ja toimeentulo 

Teolli­suus­yri­tys­re­kis­teri

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton vuosit­tain koostama rekis­teri teolli­suuden työpai­koista. Rekis­teri kootaan haastat­te­luiden perus­teella, ja haastat­te­luita tekevät alueel­liset kehitysyhtiöt.

Teolliset työpaikat Pohjois-Karjalassa 31.12.2022

    Teolliset työpaikat Pohjois-Karjalassa 31.12.2021

    Teolli­suus­yri­tysten toimi­pis­teet, joissa on töissä enemmän kuin neljä henkilöä.

    Teolliset työpaikat Pohjois-Karjalassa 31.12.2020