Tiedotteet

Pohjois-Karjalan talous kehittyi ripeästi koronavarjosta huolimatta

Pohjois-Karjalan talouden elpyminen jatkui vuoden 2021 jälkipuoliskolla ripeää tahtia. Tilastokeskuksen suhdannetiedot kertovat, että maakunnan yrityssektorin kokonaisliikevaihto kasvoi vuoden 2021 heinä-joulukuussa edellisen vuoden jälkipuoliskoon verrattuna 463 miljoonaa euroa eli 12,7 prosenttia. Maakunnan vuoden 2021 suhdanteet esiteltiin perjantaina 29.4. Trendit -talouskatsauksen julkaisutilaisuudessa.

Pohjoiskarjalaisissa yrityksissä kertyi liikevaihtoa ennätykselliset 4,1 miljardia euroa vuoden 2021 jälkipuoliskolla. Pohjois-Karjala ei kuitenkaan yltänyt valtakunnan tason kasvuun, joka oli peräti 14,5 prosenttia.

Maakunnan kasvuluvut olivat kovia useimmilla toimialoilla. Vahvinta suhteellinen kasvu oli tällä kertaa puun sahauksessa, jossa liikevaihto lähes puolitoistakertaistui vuoden takaisesta (+48,5 %). Kasvuprosentit olivat suuria myös mm. luovilla aloilla ja tietojenkäsittelypalveluissa, ja myös monilla muilla toimialoilla nähtiin kaksinumeroisia kasvuprosentteja.

Loppuvuoden kehitys nosti Pohjois-Karjalan kaupan vuositason liikevaihdon yli kahden miljardin euron. Eri metsäsektorin toimialoja kattavan metsäbiotalouden liikevaihto nousi puolestaan yli miljardin euron, ja rakentamisessakin lähestyttiin miljardin euron vuosiliikevaihtoa. Osa liikevaihdon kasvusta tuli hintatason noususta, mutta myös reaalinen kasvu oli vahvaa. Tästä kertoo mm. yrityssektorin henkilöstön määrän lisääntyminen 4,8 prosentilla, mikä on hyvin lähellä valtakunnallista tahtia (+4,9 %).

Maakunnan vuoden 2021 toisen puoliskon luvut julkaistiin perjantaina 29.4. Pohjois-Karjalan Trendit-talouskatsauksen julkaisutilaisuudessa. Maakuntaliiton ja maakunnan kehittämisyhtiöiden kustantama katsaus ilmestyy kahdesti vuodessa sähköisenä ja painettuna versiona. Sähköisen version voi lukea osoitteessa www.pohjois-karjala.fi/trendit.

Pielisen Karjala parhaimmassa vireessä

Maakunnan seutukunnista parhaimmassa vireessä vuoden jälkimmäisellä puoliskolla oli alkuvuoden tapaan Pielisen Karjala, jossa yritysten liikevaihto kasvoi 17,4 prosenttia. Joensuun seudulla kasvu oli 12,5 % ja Keski-Karjalassa 7,3 %. Keski-Karjalan kasvuvauhti parani alkuvuodesta, muuten luvut olivat hyvin samanlaisia kuin tammi-kesäkuussa.

Myös viennin veto jatkui vahvana. Teollisuussektorin liikevaihdon kasvusta yli puolet tuli viennistä, kun vientiliikevaihto kasvoi 22,1 %. Teollisuuden viennin kasvuluvut olivat erittäin kovia sekä puun sahauksessa (63,1 %) että puutuoteteollisuudessa (+58,8 %). Seutukunnista sekä Pielisen Karjalan (+47,7 %) että Keski-Karjalan (+46,6 %) vienti oli erittäin vahvassa vedossa. Joensuun seudulla vienti kasvoi 15,9 %.

Vuosineljänneksistä vuoden 2021 viimeinen neljännes (+14,8 %) oli liikevaihdon kehityksessä vahvempi kuin kolmas (+10,3 %) eli loppuvuosi oli nousujohteisen kehityksen aikaa. Omikron-variantin leviäminen ei vielä viime vuoden lopulla heijastunut liikevaihtolukuihin.

Sodan vaikutukset ulottuvat kaikkialle

Keväällä 2022 olemme Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen ja sitä seuranneiden pakotteiden myötä ajautuneet uusiin ison mittaluokan haasteisiin. Ennen kaikkea kyseessä on inhimillinen kriisi, mutta myös taloudelliset vaikutukset ovat tuntuvia ja laajalle ulottuvia. Tilanteen suorat vaikutukset näkyvät yrityksissä hyvin eri tavoin, mutta välilliset vaikutukset ulottuvat mm. yleisen hintatason nousun myötä kaikkialle – niin yrityskenttään kuin kuluttajien kukkaroihin.

Tilanteen kestoa on mahdotonta arvioida, epävarmuudesta on tullut uusi normaali. On hyvin mahdollista, että tulemme olemaan pitkään tilanteessa, jossa taloudellinen rautaesirippu estää yhteydet idän suuntaan, ja rajamaakunnalle tällainen haaste on vielä keskimääräistä suurempi.

– Viime vuoden liikevaihdon kehitys kertoo kuitenkin Pohjois-Karjalan ja sen yrityssektorin muutosjoustavuudesta. Vaikka maailma on muuttunut ja näkymät ovat viime aikoina heikentyneet, nytkin eteen tulleessa tilanteessa monet vientiyritykset löytävät uusia markkinoita, ja raaka-aine- ja komponenttipulaan löydetään uusia ratkaisuja. Selvää on sekin, että kotimaisen huoltovarmuuden merkitys korostuu jatkossa. Pohjois-Karjalalla on roolia otettavaksi niin metsäbiotaloudessa kuin vaikeuksissa olleen maatalouden saralla, toteaa maakunta-asiamies Kimmo Niiranen.