Tiedotteet

Ulkoraja-alueet vaarassa menettää miljoonia euroja

Rajan ylittävää yhteistyötä tehneet maakunnat ovat jättäneet vetoomuksen, että keskeytettyihin Interreg NEXT-ohjelmiin varattu rahoitus tulisi kanavoida ulkoraja-alueiden kehittämiseen Suomessa. Pohjois-Karjala on yksi vetoomuksen allekirjoittaneista.

Rajan ylittävää yhteistyötä on Pohjois-Karjalassa tehty EU-hankkeiden muodossa vuodesta 1996 eli läpi EU:n kaikkien ohjelmakausien. Rajan ylittävän yhteistyön ohjelmat ovat kulkeneet useilla eri nimillä, mutta ohjelma-alue on käsittänyt aina tutun nelikon: Suomesta Pohjois-Karjalan lisäksi Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa sekä Venäjältä Karjalan tasavalta.

Myös samalla ohjelma-alueella toimivan uuden Interreg NEXT -ohjelman käynnistymiseen, jonka hallintoviranomaiseksi on määritelty Pohjois-Pohjanmaan liitto, valmistauduttiin kovaa vauhtia. Nyt rajan ylittävä yhteistyö on kuitenkin Venäjän Ukrainassa käynnistämien sotatoimien vuoksi keskeytetty ja varojen uudelleen suuntaamiseksi ollaan laatimassa suunnitelmia.

Ohjelmakaudelle 2021–2027 oli Suomessa valmisteltu kaikkiaan kolmea EU:n ulkorajoille sijoittuvaa Interreg NEXT -ohjelmaa, joilla oli tavoitteena tukea Suomen ja Venäjän raja-alueiden kehitystä ja yhteistyötä kehittämis- ja investointihankkeiden avulla. Näille ohjelmille oli allokoitu EU-rahoitusta yhteensä noin 112,1 miljoonaa euroa, joista EAKR-rahoitusta noin 55,5 miljoonaa euroa ja NDICI-rahoitusta noin 56,6 miljoonaa euroa. Lisäksi niihin olisi kohdentunut vastaava määrä valtioiden rahoitusta.

EU:n komission suunnitelmissa on siirtää ulkorajaohjelmien ensimmäisen vuoden EAKR-myöntövaltuus EU:n sisärajoilla toteutettaville Interreg-ohjelmille. Suomen tapauksessa rahoitus siirtyy Aurora- tai Central Baltic-ohjelmiin. Myöntövaltuuksien siirto näille ohjelmille on kuitenkin ulkorajaohjelmiin kuuluvien maakuntien näkökulmasta ongelmallista, koska osa maakunnista ei kuulu kummankaan ohjelman ohjelma-alueeseen. Tämä on tilanne myös Pohjois-Karjalassa.

Käytännössä komission ratkaisu tarkoittaa miljoonien eurojen menetystä ulkoraja-alueille, joiden aluetalous erityisesti kärsii uudesta geopoliittisesta tilanteesta.  Lisäksi monissa ulkorajamaakunnissa Interreg-ohjelman rooli ja tunnettuus on ollut marginaalinen verrattuna CBC-ohjelmaan.

Maakunnat ovat tämän vuoksi tehneet valtioneuvostolle, Euroopan parlamentin suomalaisille jäsenille ja ohjelma-alueiden maakuntien kansanedustajille vetoomuksen asetusmuutoksen valmisteluksi siten, että asetukset sallisivat Interreg NEXT -ohjelmista siirtyvän EAKR- ja kansallisen rahoituksen suuntaamisen niiden maakuntien käyttöön, joilta Interreg NEXT -ohjelmien rahoitus on leikkaantumassa Venäjän kanssa tehtävän yhteistyön jäädyttämisen vuoksi.

Pohjois-Karjalan puolesta vetoomuksen on allekirjoittanut maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Huttunen.