Tiedotteet

Joensuun seudun soravarojen käyttö selvitetään – tavoitteena turvata maa-aineshuolto pohjavesien suojelu huomioiden

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto selvittää yhdessä Joensuun, Kontiolahden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven kanssa seudun soranoton nykytilanteen.

Työssä kootaan kunnittain kokonaiskuva soravarojen käytöstä, kaavavarannosta ja luvitustilanteesta. Alan yrittäjiä ja asiantuntijoita haastattelemalla muodostetaan maa-ainesten käytön ennuste lähivuosille.

Maakuntaliitto palkkaa harjoittelijan kahdeksi kuukaudeksi tekemään selvitystä. Työ alkaa loppukesästä.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus määräsi toukokuun alussa maa-ainesten ottamisen keskeytettäväksi Kontiolahden kunnan alueella sijaitsevalla Kerolankankaalla, kun pohjavedessä havaittiin kohonneita nikkelipitoisuuksia. Alueella toimii kuusi eri yhtiötä ja niillä on yhteensä 11 maa-ainesten ottolupaa.

Kerolankangas on paitsi Joensuun seudun tärkein soranottoalue myös merkittävä pohjavesi­alue – sieltä otetaan enimmillään neljännes Joensuun kaupungin vedentarpeesta.

Soranoton tulevaisuutta tarkasteltaessa onkin sovitettava yhteen seudullisesti tärkeä maa-aineshuolto ja pohjavesien hyvän tilan turvaaminen. Yrittäjille tulisi löytää korvaavia kohteita riittävän läheltä, jotta kustannukset eivät nouse liian korkeiksi. Olennaista on kiviaineksen laatu, sen on sovelluttava esimerkiksi betonin valmistukseen.

Jatkotoimenpiteet tarkentuvat selvityksen myötä. Selvityksestä syntyvää raporttia voidaan esimerkiksi käyttää lähtökohtana laajemmalle maa-aineshuollon tulevaisuusselvitykselle.

Lisätiedot: Pohjois-Karjalan maakuntaliiton aluesuunnittelupäällikkö Timo Korkalainen, p. 045 663 5376, timo.korkalainen@pohjois-karjala.fi, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ympäristöasiantuntija Jukka Nykänen, p. 050 4120 717, jukka.nykanen@pohjois-karjala.fi, Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Ympäristövastuu-yksikön päällikkö Ari Heiskanen, p. 0295 026 177, ari.heiskanen@ely-keskus.fi, Joensuun kaupungin strategiapäällikkö Sami Laakkonen, p. 050 443 1661 sami.laakkonen@joensuu.fi, Joensuun kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja Liina Lindberg, p. 050 311 6297 liina.lindberg@joensuu.fi, Kontiolahden kunnan ympäristöpäällikkö Antti Suontama, p. 050 428 5123, antti.suontama@kontiolahti.fi, Liperin kunnan tekninen johtaja Jouni Pekonen, p. 050 467 3533 jouni.pekonen@liperi.fi, Outokummun ja Polvijärven rakennustarkastaja Janne Korpela, p. 044 755 9333, janne.korpela@outokummunkaupunki.fi