Tiedot­teet

Jukka Kopra maakun­ta­hal­li­tusten puheen­joh­ta­jien puheenjohtajaksi

Uudeksi maakun­ta­hal­li­tusten puheen­joh­ta­jien puheen­joh­ta­jaksi on valittu Etelä-Karjalan maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Jukka Kopra (kok.). Kopra valit­tiin pitkään tehtä­vässä toimi­neen Ilkka Kanervan tilalle.

Uudet varapu­heen­joh­tajat ovat Katri Kulmuni (kesk.) Lapin liitosta ja Roope Lehto (sd.) Pirkanmaalta. 

Maakun­ta­hal­li­tusten puheen­joh­tajat hyväk­syivät kokouk­ses­saan 30.8.2022 myös yhteisen kannan­oton ”Alueel­li­silla toimilla ratkai­seva merkitys elinvoi­mai­selle Suomelle — Kansal­linen kehit­tä­mis­ra­hoitus tulee turvata”.

Maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­joh­ta­jien kokouksen muodos­tavat Manner-Suomen maakun­tien liittojen maakun­ta­hal­li­tusten puheen­joh­tajat. Maakun­ta­hal­li­tusten puheen­joh­ta­jien kokous on maakun­tien liittojen vapaa­eh­toi­suu­teen perus­tuva poliit­tinen keski­näisen yhteis­työn ryhmä ja sen toimi­kausi on sama kuin maakun­ta­hal­li­tusten toimikausi.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­joh­taja on outokum­pu­lainen kansan­edus­taja Hanna Huttunen (kesk.).