Liikenne ja matkailu 

Matkai­lijat ja yöpymiset

Matkai­li­joiden ja yöpymisten määriä kuukausi­ta­solla tilastoi Visit Finland.

Visit Finlandin Rudolf-tilastopalvelusta löydät monen­laista matkai­lu­tietoa: PxWeb — Valitse taulukko (stat.fi)

Lisäksi Visit Finlan­dilla on koonti­näyttö, josta näkee kätevästi mm. maakun­ta­koh­taisia matkai­lu­tie­toja. Joiltakin alasi­vuilta pääsee myös kuntatasolle.