Tiedot­teet

Toukokuu vilkas lentomatkustuksessa

Joensuun lentoa­seman kautta kulkeva matkus­ta­ja­määrä oli vahvassa kasvussa touko­kuussa. Matkus­tajia oli touko­kuussa Finavian tuoreiden lento­ti­las­tojen mukaan yhteensä 2 730.

Kesän lähes­tyessä lento­mat­kustus on kiihtynyt ripeästi, sillä kasvua huhti­kuusta oli 1 182 matkustajaa.

Reitti­lennot Joensuun ja Helsingin välillä ovat selvästi täydempiä kuin alkuvuo­desta. Koko koronan varjos­tama alkuvuosi oli vaisu lukuun ottamatta maalis­kuista Kontio­lahden ampuma­hiihdon maail­mancupin kisojen aikaa.

Lentoja operoiva Amapola Flyg AB siirtyy 4. heinä­kuuta kesäai­ka­tau­luihin, jolloin aamukone Joensuusta lähtee Helsin­kiin kello 8.40.