Tiedotteet

Pohjois-Karjalan talous jatkoi kasvuaan teollisuuden vetämänä

Vaikeutuneesta tilanteesta huolimatta maakunnan teollisuusyritysten vientiliikevaihto ylsi uuteen ennätykseen: 722,5 miljoonaa euroa vuoden 2022 ensimmäisellä puolikkaalla.

Vaikka ajat ovat olleet poikkeukselliset, Tilastokeskuksen tuoreet suhdannetiedot kertovat Pohjois-Karjalan yrityssektorin kasvun jatkuneen. Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla maakunnan yrityksissä kertyi liikevaihtoa hieman yli neljä miljardia euroa. Tämä on 10,7 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Toimintaympäristön muutoksesta kertoo se, että kasvuvauhti hidastui hieman vuoden edetessä: ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi 12,0 %, toisella 9,6 %.

– Lukuja vertaillessa on hyvä muistaa, että niistä ei ole puhdistettu inflaation vaikutusta. Hinta- ja kustannustason nousun takia tuotantovolyymit tai vientimäärät eivät varsinkaan toisella vuosineljänneksellä nousseet vastaavalla tavalla kuin liikevaihto, eivätkä nämä luvut myöskään kerro liiketoiminnan kannattavuudesta. Tästä huolimatta suhdannetietoja voi kuitenkin tarkastella helpotusta tuntien, kertoo Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maakunta-asiamies Kimmo Niiranen.

Pohjois-Karjalan suhdannetiedot vuoden 2022 ensimmäiseltä puolikkaalta julkaistiin torstaina 27.10. Tiedot löytyvät Pohjois-Karjalan Trendit -talouskatsauksesta osoitteessa www.pohjois-karjala.fi/trendit.

Sota ei ole vaikuttanut niin pahasti kuin pelättiin

Vaikka kasvu jäi tällä kertaa varsin selvästi myös koko maan kehityksestä (+17,3 %), Pohjois-Karjalan yrityssektori näyttää selvinneen pelättyä paremmin geopoliittisen tilanteen perinpohjaisesta muutoksesta, Venäjän viennin romahduksesta, tuotantoketjujen häiriöistä ja kustannustason noususta.

– Lähtökohtainen oletus kun oli, että erityisesti Itä-Suomi kärsii Venäjän laittomasta sotaretkestä Ukrainaan. Kielteistä vaikutusta on ollut, mutta pahimmat pelot eivät ole toteutuneet, Niiranen toteaa.

Siitä, että taloudessa mentiin eteenpäin myös reaalisesti ja haasteista on ainakin toistaiseksi selvitty kohtuullisen hyvin, kertoo myös henkilöstömäärän kehitys. Pohjoiskarjalaisyritysten henkilöstömäärä kasvoi alkuvuonna 3,5 %, lähes samaa tahtia kuin koko maan tasolla (+4,0 %).

Puun sahauksessa suurin kasvu

Päätoimialoista kehitys oli Pohjois-Karjalassa vahvinta teollisuudessa, jossa henkilöstön määrä kasvoi 5,0 %.

Toimialoista kasvu oli maakunnassa alkuvuonna vahvinta kovassa vedossa olleessa puun sahauksessa (+37,5 %). Toiseksi korkein suhteellinen kasvuprosentti oli energiakriisistä hyötyneessä kiviteollisuudessa (+21,4 %).

Puun sahaus näkyi myös laajemman toimialakokonaisuuden eli metsäbiotalouden kehityksessä (+21,1 %). Muita vahvasti kasvaneita toimialoja olivat mm. luovien alojen toimialaryhmä (+20,2 %) ja elintarviketeollisuus (+19,7 %). Liikevaihto pieneni vain yhdellä toimialalla, koneiden ja laitteiden valmistuksessa. Tälläkin alalla liikevaihdon lasku jäi lopulta pieneksi (-3,1 %).

Puun sahauksessa vahvin kasvu ajoittui vuoden ensimmäiselle neljännekselle. Sen sijaan esimerkiksi muovituotteiden valmistuksessa, luovilla aloilla ja elintarviketeollisuudessa kasvuluvut olivat suurempia toisella vuosineljänneksellä.

Vaikeutuneesta tilanteesta huolimatta maakunnan teollisuusyritysten vientiliikevaihto ylsi uuteen ennätykseen: vientiliikevaihtoa kertyi 722,5 miljoonaa euroa. Edellisvuoteen verrattuna vientiliikevaihdon arvo kasvoi yli 100 miljoonaa euroa (+16,4 %).

– Kun Venäjän osuus maakunnan yritysten viennistä oli viime vuonna kymmenen prosentin luokkaa, kehitys kertoo siitä, että korvaavia markkinoita on löydetty, Kimmon Niiranen sanoo.

Pielisen Karjalan kehitys yli valtakunnallisen tason

Maakunnan seutukunnista parhaiten pärjäsi Pielisen Karjala, jossa liikevaihtoa kertyi 22,6 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Keski-Karjalassa kasvua kertyi 13,6 % ja Joensuun seutukunnassa 8,9 %.

Pielisen Karjalan kasvusta puolet selittyi puun sahauksen liikevaihdon vahvalla kehityksellä. Seudun myönteinen kehitys näkyy myös pidemmällä aikavälillä – se on maakunnan kolmesta seutukunnasta ainoa, jonka kehitys on ollut koko maata vahvempaa paitsi kuluvan vuoden alkupuoliskolla niin myös, jos lähtökohdaksi otetaan liikevaihdon taso vuonna 2015.

Vaikka tulevaisuutta luonnehtii epävarmuus, talouden taantuma uhkaa ja energian hinta ja saatavuus tulevana talvena aiheuttavat huolta, Pohjois-Karjalan talouden pohja on vahva. Työttömyystilanne on parantunut koko kuluvan vuoden, ja yritysten tilauskirjat ovat hyvällä tasolla. Kehitysrahoituksen kysyntä on ollut hyvä. Hankerahoituksella on saatu edistettyä talouden kehitysedellytyksiä ja osaamistasoa.

– Marraskuussa avattava Photonics Center yhdistää yliopistotutkimuksen ja yritykset, ja on esimerkki pitkäaikaisista panostuksista tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. Vihreä siirtymä on saanut uutta virtaa, kun uusiutuvien energiamuotojen kehittäminen ja käyttöönotto ovat vauhdittuneet tuontienergian vähenemisen myötä. Tämä on kehityssuunta, johon meillä on tarjota vastauksia. Maakunnassa on vireillä lupaavia uusia avauksia niin metsäbiotalouden, vetytalouden kuin aurinkovoimankin saralla, Kimmo Niiranen kertoo.

Lisätiedot: Maakunta-asiamies Kimmo Niiranen, kimmo.niiranen@pohjois-karjala.fi, p. 040 052 9479, maakuntajohtaja Markus Hirvonen, markus.hirvonen@pohjois-karjala.fi, p. 050 357 7739