Blogi

Ruoan perässä Pohjois-Karjalaan

Suurin herkkuni on karja­lan­pii­rakka. Samoin lasteni. Mikään ei voita tuoreen piirakan tuoksua ja suolaisen voin makua rukiisen piirakan päällä.

Tätä herkkua olemme tarjon­neet vieraille halki histo­rian ja käyttä­neet maakunnan markki­noin­nissa. Karja­lan­pii­rakka edellähän sitä menimme vuosi sitten aluevaa­lien äänes­tys­kil­pai­luunkin muiden maakun­tien sultsi­noita, kalakuk­koja ja lihapii­ra­koita vastaan.

Mutta ruoka­kult­tuu­rimme paljon muutakin kuin perin­ne­herk­kuja. Tänä päivänä avain­sa­noja ovat myös korkea­ta­soinen osaaminen, puhdas luonto, terveyden edistä­minen ja ilmas­to­vai­ku­tukset. Tammi­kuun puoli­vä­lissä saamamme Euroopan ruoka­pää­kau­punki ‑titteli antaa meille mahdol­li­suuden esitellä tätä hienoa kokonaisuutta.

Tarkennan vielä, että Saimaa European Region of Gastro­nomy ‑status annet­tiin Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueelle yhtei­seksi, ja juhla­vuotta viete­tään 2024. Tämä tuo lisää kansain­vä­listä näkyvyyttä alueel­lemme, kun puhutaan kulttuuri- ja ruoka­mat­kai­lusta. Kaikki ovat terve­tul­leita ideoi­maan juhla­vuoden aiheita.

Maailman tila näyttää monella tapaa epäva­kaalta. Ääripäät lisään­tyvät kovaa vauhtia, vaikka meidän tulisi löytää yhdis­täviä asioita. Asioita, jotka tekevät meistä vahvempia, yhtenäi­sempiä kansain­vä­li­sesti. Ja mikä on asia, joka yhdistää meitä kaikkia? Ruoka! Pitsa Italiasta, makkara Saksasta ja paistettu kuha Pohjois-Karjalasta.

Ruoan vuoksi matkus­te­taan ympäri maailmaa, ja se onkin yksi suurim­mista matkus­ta­misen syistä nykyään. Haluamme kokea jotain uutta, jotain ainut­laa­tuista. Juuri siksi Pohjois-Karjalakin on maail­malla kiinnos­tava. Erilai­suus on valttimme.

Makue­lä­mysten ohessa voimme kertoa myös jotain muuta tärkeää. Voimme kertoa, kuinka köyhä kansa idästä osasi selvitä ja siinä samalla kehittää herkkuja omasta maastaan. Marjoja, sieniä, kaloja ja riistaa eri muodois­saan. Kuinka saimme ruoan säily­mään kauemmin. Piirakat, kukot ja muut herkut syntyivät. Puulla lämmi­tet­tä­vien uunien lämmössä kypsyivät padat ja laatikot. Tarina jatkuu siihen, kuinka meistä tuli maailman johtavia maita tieteessä, tekno­lo­giassa ja koulutuksessa.

Puhumme liikaa haasteista. Voisimme puhua enemmän mahdol­li­suuk­sista. Mitä voimme tehdä paremmin, mitä voimme tarjota maail­malle? Puhdas ruoka on yksi näistä suurista mahdol­li­suuk­sista. Kun haimme ERG-titteliä, emme edes tienneet, kuinka tärkeällä asialla olimme. Nyt on aika tuoda Pohjois-Karjalan ja Saimaan alueen laaja ruoka­maa­ilma kaikkien tietoi­suu­teen. Sen avulla pääsemme näyttä­mään maail­malle sen ainut­laa­tui­suuden, mistä kansamme on tehty.

Markus Hirvonen
Markus Hirvonen

Kirjoit­taja on maakun­ta­joh­taja. Kirjoitus on julkastu ensim­mäisen kerran sanoma­lehti Karja­lai­sessa 26.1.2023