Tiedot­teet

Vuoden kotiseu­tu­yh­distys Juuka-seura sai kunnia­kirjan ja kukkaset

Juuka-seura palkit­tiin Kotiseu­tu­liiton vuoden kotiseu­tu­yh­dis­tyk­senä Kotkan kotiseu­tu­päi­villä 8.–10. syyskuuta. 

Kotiseu­tu­liitto valitsi Juuka-seuran vuoden kotiseu­tu­yh­dis­tyk­seksi jo kesäkuussa. Kunnia­kirja ja kukkaset ojennet­tiin seuralle perin­tei­seen tapaan kotiseu­tu­päi­vien yhtey­dessä pidetyssä Kotiseu­tu­liiton vuosikokouksessa. 

Kotiseu­tu­liiton vuosi­ko­kouk­sessa Satama Areenalla valit­tiin Kotiseu­tu­liiton valtuus­toon Pohjois-Karjalan edusta­jaksi Pentti Ojajärvi, joka toimii Kesälahti-seuran ja Pohjois-Karjalan kotiseu­tu­yh­dis­tysten liiton puheenjohtajana.