Tiedot­teet

Interreg Itämeren alueen ohjelman kolmas päähank­keiden hakukierros auki!

Interreg Itämeren alueen ohjelman päähank­keiden kolmas – ja samalla ohjel­ma­kauden viimeinen – päähank­keiden hakukierros avautui tänään 17.1.2024. Projekti-ideat tulee jättää 17.4. mennessä ja varsi­naisten hakemusten määrä­päivä on 21.6. – suoma­lai­sit­tain sopivasti juhannusaattona!

Rahoi­tusta on haetta­vissa toimin­ta­lin­joille 1 (Innova­tive socie­ties) ja 3 (Climate-neutral socie­ties). Toimin­ta­lin­jalla 2 (Water-smart societes) ei enää ole riittä­västi rahoi­tusta hankkeille.

Vuonna 2025 on tulossa pienten hankkeiden hakukierros. 

Kuka voi hakea?

Interreg Itämeren alueen ohjelman rahoi­tusta voi hakea mistä päin Suomea tahansa.

Hankkeessa tulee olla vähin­tään kolme kumppania kolmesta eri ohjel­ma­maasta (Suomi, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tanska, Ruotsi sekä tietyt alueet Saksassa ja Norjassa).

Pääpart­nerin on oltava julkinen tai julki­so­mis­teinen organi­saatio, mutta muut partnerit voivat olla myös yksityisiä organisaatioita.

Itämeren alueen ohjelman tavoit­teena on edistää Itämeren alueen vihreää siirtymää ja resilienssiä sekä parantaa alueen asukkaiden elämänlaatua.