Tiedot­teet

Palkkaamme muoti­suun­nit­te­lijan – tehtä­vänä on suunni­tella suoja­vaate kylmää maailmaa vastaan

Viime­ke­säinen Redesigner-kampanja saa jatkoa. Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto julkaisee ystävän­päivän kunniaksi Redesigner season 2 ‑kilpailun, jossa tehtä­vänä on suunni­tella suoja­vaate ”kylmää maailmaa vastaan”. Tänä vuonna kampanja huipentuu Sideways-festivaaleille.

Kaikille avoimeen kilpai­luun voi hakea 1.3.2024 saakka. Voittaja saa 4 000 euroa ja näkyvän paikan luomuk­sel­leen Sideways-festareilla, jonka viral­linen kumppani Pohjois-Karjala on tänä vuonna. Voittajan valitsee raati, johon kuuluvat Maria Veitola, Juha Vehmaan­perä, Mikko Silven­noinen ja Minttu Vesala.

- Voitta­jalta odotan persoo­nal­lista tulokulmaa kierto­ta­lou­teen sekä vahvaa omaa tyyliä suunnit­te­lu­työssä, toteaa Juha Vehmaan­perä, yksi viime vuoden redesignereista.

- Viime vuonna oli ilo olla itse mukana Redesigner-projektissa. Pääsimme tutus­tu­maan kesällä Pohjois-Karjalaan sekä osallis­tu­maan luomuk­sil­lamme Flow-festivaaleilla Pohjois-Karjala showroo­mille, jossa vieraili 21 000 kävijää. On hienoa, että maakun­ta­liitto nostaa esille kestävän kehityksen arvoja samalla tukien nuorta vaate­suun­nit­te­lijaa uransa alkuvai­heessa kilpailun tarjoa­malla media­nä­ky­vyy­dellä ja palkinnolla.

Edellisen kampanjan tapaan kierto­ta­lous­teema on edelleen työsken­telyn pohjalla, mutta nyt haetaan suoja­vaa­tetta ja uuden­laista ilmaisua. Vanhat stereo­ty­piat on aika haastaa.

- Epävarma aika luo kovuutta, yksinäi­syyttä ja rajoja. Jos joku paikka voi puhua pehmeiden arvojen ja juurek­kuuden puolesta, se on Pohjois-Karjala. Tässä ajassa voimme rohkaista ihmisiä huoleh­ti­maan itses­tään ja toisis­taan sekä luomaan maail­maan lisää lempeyttä, kertoo Pohjois-Karjalan maakun­ta­joh­taja Markus Hirvonen.