Kategoriat
Hankeuutiset Tiedote

Voiko yhteistyöllä saada parempia tuloksia osaajien rekrytoinneissa?

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto testaa neljän yrityksen kanssa yhteistä rekrytointikampanjaa Voiko yhteistyöllä saada parempia tuloksia osaajien rekrytoinneissa? Tätä selvitetään Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hankkeessa, jossa testataan parhaillaan uutta tapaa tehdä rekrytointia ja houkuttelua yhteistyössä yritysten kanssa. Mukana syksyn kokeilussa ovat Porokylän leipomo, Veekmas, Valtimo Components, ja Enerke. Kaikilla yrityksillä on tarve uusille työntekijöille. Pohjois-Karjalan elinkeinoyhtiöt ovat olleet mukana etsimässä kampanjaan […]


Kategoriat
Hanke

Digiosallisuus Pohjois-Karjalassa

Digiosallisuus Pohjois-Karjalassa -hankkeessa kehitetään digitukitaitoja ja yhteistyötä Digiosallisuus Pohjois-Karjalassa -hankkeessa luodaan pysyvä toimintamalli Pohjois-Karjalan digitukiverkostolle.  Verkostoon voivat liittyä PohjoisKarjalassa digitukea antavat ja sitä kehittävät toimijat. Tällaisia toimijoita ovat mm. kunnat, kansalais- ja työväenopistot, viranomaiset, kirjastot, järjestöt, hankkeet ja vapaaehtoiset digitukijat. Kaikkien näiden tahojen yhteistyö on tarpeellista maakunnan asukkaiden sujuvan digiarjen turvaamiseksi. Hankkeessa kehitetään kuntien asiointipisteiden […]Kategoriat
Hanke

BIO4ECO

BIO4ECO – kestävän alueellisen bioenergiapolitiikan pelinrakentaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on mukana huhtikuussa 2016 käynnistyneessä Bio4Eco-hankkeessa. Bio4Eco tukee siirtymistä vähähiiliseen talouteen erityisesti uusiutuvan energian, rakennusten energiatehokkuuden sekä metsä- ja maatalousbiomassan käytön osalta. Hanke on rahoitettu Interreg Europe –ohjelmasta. Hanke kuuluu EU:n vähähiilisen talouden kehittämisen toimintalinjaan, jonka tavoitteena on parantaa aluekehityssuunnitelmien, -ohjelmien ja strategioiden toteuttamista etenkin Kestävää kasvua ja […]Kategoriat
Tapahtuma

Liikenne ja logistiikkahankkeiden hakuinfo

Liikenne ja logistiikkahankkeiden hakuinfo Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Etelä-Savon ELY-keskus avaavat kaksi erillistä hankehakua Euroopan aluekehitysrahaston liikenne- ja logistiikkahankkeille. Rahoitusta on haettavana pk-yritysten toimintaedellytyksiä edistäviin tieliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn (kevyen liikenteen) investointihankkeisiin. Lisäksi maakuntaliitto myöntää rahoitusta liikennejärjestelmien strategiseen suunnitteluun. Hakuajat:  Pohjois-Karjalan maakuntaliitto: 20.6.-30.9.2022, hakuilmoitus Etelä-Savon ELY-keskus: 1.7.-30.9.2022, hakuilmoitus Hakuinfon esitykset


Kategoriat
Hanke

Työntekijöitä ja matkailijoita Pohjois-Karjalaan 2022–2023

Työntekijöitä ja matkailijoita Pohjois-Karjalaan 2022–2023 Hankkeen keskeisenä tavoitteena on Pohjois-Karjalan yritysten toimintaedellytysten parantaminen sekä kasvun ja kilpailukyvyn vauhdittaminen rekrytointiosaamista ja työnantajamielikuvaa kehittämällä, työvoiman ja matkailijoiden saatavuutta parantamalla sekä synnyttämällä uutta osaamista ja palveluita vastaamaan kasvaneeseen kotimaan matkailun kysyntään. Hanke toteutetaan yhteishankkeena, jossa päätoteuttajana ja hallinnoijana on Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja osatoteuttajana VisitKarelia Oy. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2022-31.12.2023. […]


Kategoriat
Väestö ja yhteiskunta

Väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan

Väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan Pohjois-Karjalan ELY-keskus on koonnut tietoja asukkaiden kansalaisuuksista ja kielistä. Löydät tästä maakunnan ikä- ja sukupuolirakenteen kansalaisuuksittain, väkimäärien muutoksen 10 vuoden ajalta kansalaisuuksittain sekä eri kielien ja kansalaisuuksien yleisyyden Pohjois-Karjalassa.