Aluevaa­li­lau­ta­kunta vahvisti vaalituloksen 

Aluevaa­li­lau­ta­kunta vahvisti vaali­tu­loksen – katso alueval­tuu­tet­tujen nimilista

Pohjois-Karjalan aluevaa­li­lau­ta­kunta teki keski­viik­kona 26.1.2022 tarkas­tus­las­kennan ja vahvisti aluevaa­lien tuloksen.

Pohjois-Karjalan alueval­tuus­toon valit­tiin 59 valtuutettua:

 1. Juha Mustonen (kesk.)
 2. Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.)
 3. Hilkka Tirkkonen (kesk.)
 4. Karita Kaita (kok.),
 5. Jari Ruoko­lainen (sd.)
 6. Sanna Antikainen (ps.)
 7. Mirja Karhinen (kesk.)
 8. Tapio Hämäläinen (vas.)
 9. Sinikka Musikka (kesk.)
 10. Seppo Eskelinen (sd.)
 11. Timo Elo (kok.)
 12. Eeva-Liisa Auvinen (kesk.)
 13. Heikki Ahtola (vihr.)
 14. Anna Puruskainen-Saarelainen (sd.)
 15. Niko Keronen (ps.)
 16. Jertta Harinen (kesk.)
 17. Eero Reijonen (kesk.)
 18. Aulikki Sihvonen (kok.)
 19. Matti Taponen (sd.)
 20. Anni Järvinen (vas.),
 21. Tarja Hyykky (kesk.)
 22. Matti Mäntynen (sd.)
 23. Asseri Kinnunen (ps.)
 24. Matti Kämäräinen (kesk.)
 25. Matti Ketonen (kok.)
 26. Maija Silven­noinen (sd.)
 27. Anu Huusko (kesk.)
 28. Tarja Kärkkäinen (sd.)
 29. Terhi Savolainen (vihr.)
 30. Pekka Puustinen (kesk.)
 31. Alia Dannen­berg (vas.)
 32. Laura Tiittanen (kok.)
 33. Sanna Rissanen (sd.)
 34. Timo Vornanen (ps.),
 35. Erik Reinikka (kesk.)
 36. Iita Kaarto (kesk.)
 37. Tuula Pakarinen (sd.)
 38. Auvo Gustafsson (kesk.)
 39. Kari Kulmala (kok.)
 40. Eila Heinonen (sd.)
 41. Henry Määttä (ps.)
 42. Anna Karjula (kesk.)
 43. Petteri Tahva­nainen (vas.)
 44. Anna-Helena Kosela (kesk.)
 45. Sari Huovinen (liik.)
 46. Ella Partanen (vihr.)
 47. Virve Mikkonen (sd.)
 48. Anssi Törmälä (kok.)
 49. Hannu Urjan­heimo (kesk.)
 50. Esa Lahtela (sd.)
 51. Osmo Pirhonen (ps.)
 52. Matti Kuittinen (kesk.)
 53. Marjukka Varonen (kesk.)
 54. Pekka Nuutinen (kok.)
 55. Satu Melkko (kd.)
 56. Anu Honkanen (sd.)
 57. Maija Kuiva­lainen (vas.)
 58. Sirpa Piipponen (kesk.)
 59. Jarmo Tanninen (sd.).

He päättävät jatkossa pohjois­kar­ja­laisten sosiaali- ja terveys­huollon sekä pelas­tus­toimen palve­luiden järjestämisestä.

Alueval­tuu­tetut kokoon­tuvat ensim­mäisen kerran maalis­kuussa. Sitä ennen heille järjes­te­tään pereh­dy­tys­se­mi­naarit hyvin­voin­tia­lueen toimin­taan ja asioihin, joita ensim­mäi­sessä kokouk­sessa tullaan käsit­te­le­mään. Päivä­määrät vahvis­te­taan väliai­kaisen valmis­te­lu­toi­mie­limen kokouksen jälkeen loppu­viikon aikana.

Alueval­tuuston kokouksia voivat seurata kaikki niistä kiinnos­tu­neet. Etäko­kouksen linkit julkais­taan hyvin­voin­tia­lueen verkko­si­vuilla. Kokousta voi seurata suorana verkosta.